Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής στο Δήμο Μεγαρέων

Ο Δήμος Μεγαρέων συμμετέχοντας ως εταίρος στην Κοινωνική Σύμπραξη της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» καλεί τους δυνητικά ωφελούμενους που κατοικούν στα όρια Δήμου Μεγαρέων να υποβάλλουν Αιτήσεις Υπαγωγής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής.

 

Ωφελούμενοι των παροχών είναι:

  • Ενήλικα φυσικά πρόσωπα (άγαμα, διαζευγμένα, σε διάσταση ή σε χηρεία), που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση και δεν εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες των εξαρτώμενων μελών
  • Οικογένεια, δηλαδή ενότητα φυσικών προσώπων, που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη ή ένα έγγαμο ζευγάρι ή ζευγάρι το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη.
  • Άστεγοι, δηλαδή άτομα που διαμένουν, σε δημόσιους ή εξωτερικούς χώρους, διανυκτερεύουν σε ξενώνες ύπνου ή διαβιούν σε προσωρινά ή πρόχειρα καταλύματα, τα οποία δεν πληρούν τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και δεν διαθέτουν τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.

 

Εισοδηματικά κριτήρια ωφελουμένων (πραγματικό εισόδημα) σύμφωνα με το ΦΕΚ 1066/Τβ΄/2015:

  • 3.000 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο
  • 4.500 € ετησίως για το ζευγάρι
  • Προσαυξανόμενο κατά 1.500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 € ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.

 

Έτος Αναφοράς των κριτηρίων επιλογής: Οικονομικό έτος 2015 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2014 έως 31-12-2014)

 

Προθεσμία Αιτήσεων: Από 15.07.2015 έως 5.08.2015

 

Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων:

Η Αίτηση των δυνητικά ωφελουμένων υποβάλλεται ηλεκτρονικά:

  • είτε ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS)
  •  είτε μέσω των Εταίρων  της Κοινωνικής Σύμπραξης

 

Η Αίτηση θα είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.idika.org.gr/teba/ και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986.

 

Σημεία εξυπηρέτησης των δυνητικά ωφελούμενων για την υποβολή αίτησης:

 

Για την Δημοτική Ενότητα Μεγάρων

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Μεγαρέων (1ος όροφος)

Πλούτωνος 3 (Πλακάκια), Τ.Κ. 19100

Ώρες εξυπηρέτησης 8:00 – 14:00

τηλ. 2296029018

 

 

Για την Δημοτική Ενότητα Νέας Περάμου

Κτίριο ΚΕΠ Νέας Περάμου

Ελευθερίου Βενιζέλου & Νικόλαου Κριάδα, Τ.Κ. 19006

Ώρες εξυπηρέτησης 8:00 – 13:00

τηλ. 2296035262

 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button