Δήλωση καταστροφής φυτικής παραγωγής από τον παγετό

Καλούνται οι παραγωγοί να δηλώσουν τις ζημιές της παραγωγής τους από τον παγετό

Οι παραγωγοί που έχουν υποστεί ζημιές στην αγροτική παραγωγή από την χιονόπτωση και τον παγετό που επακολούθησε στις 17 Φεβρουαρίου 2021, μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις ζημιάς, εφόσον έχουν υποβάλει Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής και μόνο για συγκεκριμένα αγροτεμάχια που έχουν δηλωθεί στην Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής έτους 2020.

Οι δηλώσεις ζημιάς υποβάλλονται στην ανταποκρίτρια του ΕΛΓΑ (Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας, Σηλυμβρίας και 28ης Οκτωβρίου, Μέγαρα, 1ος όροφος), κατόπιν ραντεβού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021.

Απαιτούμενο δικαιολογητικό είναι η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας ασφάλισης φυτικής παραγωγής ΕΛΓΑ έτους 2020, στο οποίο θα πρέπει να είναι υπογραμμισμένα τα αγροτεμάχια που ζημιώθηκαν.
Τα τέλη εκτίμησης είναι δύο (2) ευρώ ανά στρέμμα.

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 2296022318 και στο email. [email protected] .

Η Ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ
Αγάπη Ιωαννίδου

Παρόμοια άρθρα

Back to top button