Έλεγχος των υδάτων στον υγρότοπο του Βουρκαρίου Αγίας Τριάδας Μεγάρων

Σύμφωνα με τις ελεγχόμενες παραμέτρους της κείμενης νομοθεσίας οι μετρήσεις στο νερό στο Βουρκάρι

Έλεγχος των υδάτων πραγματοποιήθηκε στον υγρότοπο του Βουρκαρίου Αγίας Τριάδας Μεγάρων από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής και κατέδειξε ότι οι μετρήσεις είναι σύμφωνες με τις ελεγχόμενες παραμέτρους της κείμενης νομοθεσίας.

Αυτό πληροφορεί δελτίο τύπου από το γραφείο του αντιπεριφερειάρχη κ. Λ. Κοσμόπουλου σύμφωνα με το οποίο:

Δειγματοληψία στο θαλασσινό νερό στην περιοχή του Βουρκαρίου δήμου Μεγαρέων πραγματοποίησε στις 15 Ιανουαρίου 2021 για μικροβιολογική και χημική ανάλυση η αρμόδια Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, μετά από αίτημα του δήμου Μεγαρέων για εξακρίβωση της σύστασης αφρώδους υλικού που εμφανίσθηκε στην επιφάνεια της θάλασσας.

Τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων του δείγματος από το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας ήταν σύμφωνα ως προς τις ελεγχόμενες παραμέτρους με την σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση. Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα εντόπισαν Ph 7.3, αγωγιμότητα 52,9Χ103, αλκαλικότητα 177, χλωριόντα 22,7Χ103.

Οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, υπό τον συντονισμό του αντιπεριφερειάρχη Λευτέρη Κοσμόπουλου, ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των δήμων και παρακολουθούν στενά τις τιμές και τις ενδείξεις σε όσα σημεία της περιοχής μας, ιδιαίτερα όπου τίθεται ζήτημα προστασίας, όπως στον υγρότοπο στο Βουρκάρι.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button