Εκτελεστέα έργα 2015 και έγκριση προϋπολογισμού στο ‘τραπέζι’ του δημοτικού συμβουλίου

Διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Μεγαρέων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, με σημαντικά θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Μοναδικό θέμα της πρώτης συνεδρίασης, που θα ξεκινήσει στις 8:30 μ.μ. είναι η κατάρτιση προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου για το οικονομικό έτος 2015.

 

Μια ώρα αργότερα, στις 9:30 θα ξεκινήσει η δεύτερη συνεδρίαση με τα εξής θέματα: 

 

1.  Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2015.

 

2. Έγκριση της υπ’ αριθ. 56/2014 απόφασης του Δ.Σ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ», περί έγκρισης πρ/σμού του δημ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» οικον. έτους 2015.

 

3. Έγκριση της υπ’ αριθ. 67/2014 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ περί έγκρισης πρ/σμού της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. οικον. έτους 2015.

 

4.  Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) Δήμου Μεγαρέων οικον. έτους 2015.

                                                                                   

Παρόμοια άρθρα

Back to top button