Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για το έργο «Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Δ. Βιλίων»

Η έγκριση της προγραμματικής σύμβασης για το έργο  «Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Δ. Βιλίων», κατόπιν εισήγησης του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, κατά την 28η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (10-9-2015), αποδεικνύει τη βούληση αλλά και την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Περιφέρειας Αττικής για τη δρομολόγηση πραγματικών λύσεων σε χρονίζοντα αλλά ιδιαίτερης σημασίας έργα για την περιοχή της Δυτικής Αττικής.

 

Η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης έργων και δράσεων που εντάσσονται στο ευρύτερο στρατηγικό της σχέδιο «Δυτική Αττική 2020+», βρίσκεται κοντά στους Δήμους, τους φορείς και τους πολίτες για την κινητοποίηση των αναγκαίων πόρων προκειμένου να αναστραφεί η υποβάθμιση της περιοχής μας και να εμπεδωθεί μια νέα αντίληψη στην αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων.

 

H συστηματική συνεργασία της Αντιπεριφέρειας με τους Δήμους της περιοχής, όπως αποτυπώθηκε στα νέα έργα και δράσεις του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων 2015 της Περιφέρειας Αττικής, αποδίδει πραγματικά αποτελέσματα με θετικές επιπτώσεις για την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button