Δήμος Μεγαρέων: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού

Δελτίο τύπου Δήμου Μεγαρέων:

Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών λόγω κήρυξης του Δήμου Μεγαρέων σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης

Ανακοινώνεται, ότι θα γίνει πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έντεκα (11) ατόμων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 97/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΛΟΩΩΚΠ-Ρ0Α), η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν.2190/1994 όπως ισχύουν, του άρθρου 212 του Ν.3584/2007 και της παρ. 1α του άρθρου 41 του Ν.4325/2015, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών, μετά την κήρυξη του Δήμου Μεγαρέων σε Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, για την διαχείριση των συνεπειών από τις καταστροφικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις 23 Ιουλίου 2018.
Πρόκειται για έναν (1) τεχνίτη Οικοδόμο, δύο (2) εργάτες γενικών καθηκόντων, τρεις (3) εργάτες συλλογής ογκωδών αντικειμένων και τέσσερις (4) εργάτες καθαριότητας.

Πληροφορίες για υποβολή σχετικών αιτήσεων και δικαιολογητικών στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Μεγαρέων (Τηλ: 22960 81904) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα “ διαύγεια “ από σήμερα το πρωί και στον Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, στο Δημαρχείο.

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας
& Δημοσίων Σχέσεων

Παρόμοια άρθρα

Back to top button