Ξεκινά η υλοποίηση του έργου «Διεπιστημονικού Κέντρου Παρατηρήσεων Γεωπεριβάλλοντος και Γεωκαταστροφών» στον δήμο Μεγαρέων

Ο δήμος Μεγαρέων με δελτίο τύπου ενημερώνει για την πρωτοποριακή συνεργασία του με την εξειδικευμένη έδρα Unesco και την Ερευνητική Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Έξυπνων Λύσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με σκοπό τη δημιουργία «Διεπιστημονικού Κέντρου Παρατηρήσεων Γεωπεριβάλλοντος και Γεωκαταστροφών».

Αναλυτικά αναφέρει:

– Η Έγκαιρη Προειδοποίηση και Θωράκιση των Μεγάρων, της Δυτικής Αττικής και των παραθαλάσσιων περιοχών του δυτικού Κορινθιακού Κόλπου, από πιθανές φυσικές καταστροφές, είναι ο πρωταρχικός στόχος του Κέντρου.

– Αρχίζει η ανάπτυξη Δικτύου Σεισμολογικών Σταθμών, Σταθμών GPS, Ανιχνευτικών Συστημάτων Κατολισθήσεων, Αισθητήρων Καταγραφής και Μηχανισμών Έγκαιρης Προειδοποίησης, για Πλημμυρικά Φαινόμενα, στα Μέγαρα και σε όλη την ευρύτερη περιοχή του Δήμου.

Μια πρωτοποριακή, σε πανελλαδικό επίπεδο, αντιμετώπιση των μεταβολών του Γεωπεριβάλλοντος και των Γεωκαταστροφών, ξεκινά στο Δήμο Μεγαρέων, με σαφή στόχευση να συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της περιοχής, καθώς και στην αποτελεσματική προστασία του Περιβάλλοντος, των υποδομών, των επενδύσεων και της ανθρώπινης ζωής.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία, με έδρα και ορμητήριο τα Μέγαρα Αττικής, η οποία φιλοδοξεί να αλλάξει το τοπίο και τις προοπτικές, πρώτα στο συγκεκριμένο Δήμο και κατόπινκαι σε άλλες τοπικές κοινωνίες, που θα εντάξουν στο σχεδιασμό τους την εν λόγω πιλοτική δράση.

Στο πλαίσιο αυτό, ένα συγκροτημένο, Διεπιστημονικό Σχήμα, θέτει σε λειτουργία στα Μέγαρα, χωρίς το παραμικρό κόστος για το Δήμο και την τοπική κοινωνία, ένα υπερσύγχρονο «Κέντρο Παρατηρήσεων Γεωπεριβάλλοντος και Γεωκαταστροφών».

Στόχος του η μελέτη και η έγκαιρη προειδοποίηση, για πιθανές φυσικές καταστροφές, τόσο στην περιοχή των Μεγάρων, όσο και σε μια ευρύτερη ζώνη, που θα καλύπτει τη Δυτική Αττική, αλλά και τις παρακείμενες, παραθαλάσσιες περιοχές των Νομών Κορινθίας και Φωκίδας.

Το ξεκίνημα της πρωτοβουλίας, που επισφραγίστηκε σε Συνάντηση Εργασίας, που πραγματοποιήθηκεστο Δημαρχείο Μεγάρων, υπό την προεδρία του Δημάρχου της πόλης κ. Γρηγόρη Σταμούλη, με τη συμμετοχή του Βουλευτή Δυτικής Αττικής κ. Γιώργου Κώτσηρα, που έφερε σε επαφή το Δήμο με τη Διεπιστημονική Ομάδα, πέρασε σε φάση υλοποίησης, με την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, από τον Δήμαρχο Μεγαρέων και εκπροσώπους των επιστημονικών φορέων που συγκροτούν τη Διεπιστημονική Πρωτοβουλία.

Συγκεκριμένα, της Έδρας UNESCO «SolidEarthPhysics & Geohazards Risk Reduction» και της Ερευνητικής Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας και Έξυπνων Λύσεων, του Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής.

Το «Κέντρο Παρατηρήσεων», που θα εδρεύει στα Μέγαρα, θα αξιοποιεί τα δεδομένα της περιοχής, μέσω ενός έντονα διεπιστημονικού σχήματος, που συνδυάζει τις Γεωπεριβαλλοντικές Επιστήμες (Γεωλογία, Γεωφυσική, Γεωχημεία) και τη Γεωτεχνολογία, με χρήση καινοτόμων μεθόδων και τεχνολογιών.

Το Κέντρο Παρατηρήσεων θα μεταδίδει στις Δομές Πολιτικής Προστασίας της Χώρας, του Δήμου Μεγαρέων, καθώς και Δήμων της ευρύτερης περιοχής, όλα τα δεδομένα, που θα συμβάλλουν στο σχεδιασμό των στρατηγικών καθορισμού, αντιμετώπισης και διαχείρισης κινδύνου.

Θα αξιοποιεί Συστήματα Έγκαιρης Προειδοποίησης Φυσικών Καταστροφών, τα οποία θα αναπτυχθούν στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων. Παράλληλα, στο Κέντρο θα παρέχεται υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, στους τομείς της Μελέτης των Γεωπεριβαλλοντικών Φυσικών Πόρων και των Φυσικών Καταστροφών.

Τις επόμενες ημέρες, το «Κέντρο Παρατηρήσεων» ξεκινά να εγκαθιστά μόνιμους Σεισμολογικούς Σταθμούς, Σταθμούς GPS, στα Μέγαρα και στην ευρύτερη περιοχή, Ανιχνευτικά Συστήματα Κατολισθήσεων και ένα ευρύτατο Δίκτυο Αισθητήρων Καταγραφής και Έγκαιρης Προειδοποίησης Πλημμυρικών Φαινομένων.

Με την υπογράμμιση ότι, όλο το ανωτέρω δίκτυο θα αναπτυχθεί χωρίς την παραμικρή οικονομική επιβάρυνση, όχι μόνο για το Δήμο της έδρας του «Κέντρου Παρατηρήσεων», το Δήμο Μεγάρων, αλλά και για τους υπόλοιπους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι θα ωφεληθούν από τα Συστήματα Συλλογής Δεδομένων και Έγκαιρης Προειδοποίησης, αλλά και από το Σχεδιασμό Διαχείρισης Κινδύνων.

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας
& Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Μεγαρέων

Παρόμοια άρθρα

Back to top button