Δικαιολογητικά βεβαιώσεων εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

Από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Δήμου Μεγαρέων ανακοινώνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι για τη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών εκμεταλλεύσεων μπορούν να εξυπηρετούνται από την υπηρεσία μας (Συλλημβρίας & 28ης Οκτωβρίου, 1ος όροφος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησης τους είναι τα ακόλουθα:

1. Αίτηση-Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης ΟΣΔΕ-ΕΛΓΑ
2. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας του ΟΓΑ στην οποία αναγράφεται το επάγγελμα (σε ισχύ) ή βεβαίωση ασφάλισης (σε ισχύ)
3. Τελευταία φορολογικά έντυπα Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικό
4. Αστυνομική Ταυτότητα
5. Μισθωτήριο ή Συμβόλαιο ή Ε9
6. Άδεια παραγωγού λαϊκών αγορών (κατά περίπτωση)
7. Μελισσοκομικό Βιβλιάριο (κατά περίπτωση)
8. Μητρώο Κτηνοτροφικής Εκμ/σης –Άδεια Λειτουργίας (κατά περίπτωση)
9. Ηλεκτρονική διεύθυνση (email) για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 22960 22318.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button