Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 22 Ιουλίου

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019, στις 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Αναμόρφωση πρ/σμού του δημ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» οικον. έτους 2019.
 2. Έγκριση της υπ’ αριθ. 154/2019 αποφάσεως του δημ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» περί έκτακτης οικονομικής επιχορήγησής του.
 3. Περί τροποποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Μεγαρέων 2015-2019.
 4. Περί τροποποίησης του Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Μεγαρέων έτους 2019.
 5. Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Μεγαρέων οικον. έτους 2019.
 6. Εξειδίκευση δαπανών των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στην Δημοτική Κοινότητα Ν. Περάμου.
 7. Εξειδίκευση δαπανών για το Πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα Δημοτ. Κοινότητας Νέας Περάμου.
 8. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου των ετήσιων οικον. καταστάσεων της ΔΕΥΑΜ χρήσεως από 24/3/2018 – 22/3/2019 της απαλλαγής του εκκαθαριστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 24/3/2018 – 22/3/2019 και παράτασης της εκκαθάρισης έως την 30/09/2020.
 9. Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας Δημητρίου Αντ. Τατάκη.
 10. Έγκριση επιστροφής ποσού εγγυητικής καλής εκτέλεσης στην εταιρεία «ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΜΩΛΟΥ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΩΛΟΥ Ο.Ε.».
 11. Περί παράτασης περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση των αγωγών ύδρευσης της πόλης των Μεγάρων».
 12. Περί απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Συμβουλευτική υποστήριξη για την οριοθέτηση ρεμάτων της περιοχής δεύτερης κατοικίας Αλεποχωρίου του Δήμου Μεγαρέων Ν. Αττικής».
 13. Περί κατηγοριοποίησης της αθλητικής εγκατάστασης του δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου πλησίον του 8ου Δημοτ. Σχολείου Μεγάρων σύμφωνα με τον Ν. 4479/2017.
 14. Περί παραχώρησης των κενωθέντων περιπτέρων της Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρων του Δήμου Μεγαρέων.
 15. Έγκριση της υπ’ αριθ. 20/2019 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: «περί τοποθέτησης πλαστικών κολωνακίων στην οδό Γ. Μενιδιάτη αρ. 99 στα Μέγαρα.
 16. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας: «Επισκευή ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου».
 17. Έγκριση του από 8/7/2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας «Παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών στο Δήμο Μεγαρέων.
 18. Έγκριση του από 7/6/2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας: «Εορτή 25ης Μαρτίου (παρέλαση)».
 19. Έγκριση του από 8/7/2019 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της εργασίας: «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών αναβάθμισης – συντήρησης λογισμικού τη μισθοδοσίας του Δήμου».
 20. Έγκριση του από 8/7/2019 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της εργασίας: «Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογής προνοιακών επιδομάτων».
 21. Έγκριση του από 2/7/2019 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της εργασίας: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αναβάθμισης εφαρμογών οικονομικής διαχείρισης, δημοτ. κατάστασης και πρωτοκόλλου για το έτος 2019».
 22. Έγκριση του από 2/7/2019 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της εργασίας: «Παροχή υπηρεσιών, συντήρησης, επισκευής, υποστήριξης μηχανογραφικού εξοπλισμού κ.λ.π. Δήμου Μεγαρέων».
 23. Έγκριση του από 22/4/2019 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της εργασίας «Διαμόρφωση και Ηλεκτρονική Αποτύπωση Συστήματος Διαδικασιών και Δικλείδων Ασφαλείας για την παρακολούθηση των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών – Υπηρεσιών».
 24. Έγκριση του από 7/3/2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας: «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών (ωρίμανση φακέλου) από χρηματικό Σύμβουλο για ένταξη έργων σε περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα Αττικής».
 25. Έγκριση του από 19/6/2019 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβή της εργασίας «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ωρίμανση φακέλου) από Χρηματοδοτικό Σύμβουλο γα ένταξη έργων σε Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα Αττικής».
 26. Έγκριση του από 20/6/2019 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της εργασίας: «Διαμόρφωση και Ηλεκτρονική Αποτύπωση Συστήματος Διαδικασιών και Δικλείδων Ασφαλείας για την παρακολούθηση των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών – Υπηρεσιών».
 27. Έγκριση εκδόσεως πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά της Αργ. Μπιρλούδη ως νομίμου εκπροσώπου του κατ/τος AQUA MARE στην «Βαρέα» Δήμου Μεγαρέων
 28. Έγκριση εκδόσεως πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά της Χαρ. Πασσαλή ως νομίμου εκπροσώπου του κατ/τος ΚΟΖΙ στην «Βαρέα» Δήμου Μεγαρέων.
 29. Συζήτηση για την θέση τοποθέτησης του αγάλματος του ΒΥΖΑ.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button