Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου – Τρίτη 17/12/2013

Με κύρια θέματα την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση για τη δημιουργία αναρριχητικού πάρκου στην περιοχή «Αετοφωλιά» του όρους Πατέρας, συνεδρίασε χθες το δημοτικό συμβούλιο του δήμου

Ημερήσια διάταξη:

1) Ανακήρυξη του ακαδημαϊκού κ. Γ. Γιαννόπουλου ως επιτίμου δημότη.

2) Αναμόρφωση πρ/σμού Δήμου οικονομικού έτους 2013.

3) Αναμόρφωση πρ/σμού του δημοτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» οικ. έτους 2013.

4) Ορισμός ελεγκτών για την διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της ΔΗΚΕΔΗΜΕ για το έτος 2013.

5) Έγκριση της υπ’ αριθ. 66/2013 απόφασης Δ.Σ. της ΔΗΚΕΔΗΜΕ περί έγκρισης πρ/σμού ΔΗΚΕΔΗΜΕ για το οικον. έτος 2014 και ολοκληρωμένου «Ο.Π.Δ.- Στοχοθεσία» για οικον. έτος 2014.

6) Έγκριση της υπ’ αριθ. 56/2013 απόφασης Δ.Σ. της ΔΗΚΕΔΗΜΕ περί κατάρτισης και ψήφισης της εισηγητικής έκθεσης για το οικον.έτος 2013 προς το Δημοτ.Σ/λιο προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από τον δημοτ. πρ/σμό.

7) Έγκριση της υπ’ αριθ. 67/2013 απόφασης Δ.Σ. της ΔΗΚΕΔΗΜΕ περί κατάρτισης και ψήφισης της εισηγητικής έκθεσης για το οικον. έτος 2014 προς το Δημοτ.Σ/λιο προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από τον δημοτ. πρ/σμό.

8) Ορισμός μέλους εκ της μειοψηφίας στο Δ.Σ. της ΔΗΚΕΔΗΜΕ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Δημ.Συμβούλου Ι. Πομώνη.

9) Ψήφιση πίστωσης για πολιτιστικές εκδηλώσεις Δήμου Μεγαρέων.

10) Περί της καθιέρωσης κατ’ εξαίρεση ωρών λειτουργίας της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πρασίνου και Εξωτερικών Συνεργείων και του Τμήματος ΎδρευσηςΑποχέτευσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

11) Έγκριση 2ου Α.Π. του έργου: «Κατασκευή ξύλινου πατώματος (παρκέ) στο κλειστό Γυμναστήριο Ν. Περάμου».

12) Έγκριση 4ου Α.Π. του έργου: «Κατασκευή οδών και Κ.Χ. για την εφαρμογή σχεδίου πόλεως στα Μέγαρα».

13) Καθορισμός μέσης τιμής ανά τρέχον μέτρο δαπάνης διακλάδωσης ιδιωτικών συνδέσεων με τον αγωγό αποχέτευσης ακαθάρτων περιοχών της Νέας Περάμου.

14) Αντικατάσταση μέλους στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Μεγαρέων».

15) Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης .

16) Γνωμοδότηση του Δ.Σ/λίου επί των μεταβολών σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2014-2015.

17) Περί δημιουργίας αναρριχητικού πάρκου στην περιοχή της «Αετοφωλιάς» του Δήμου Μεγαρέων.

18) Επιστροφή τελών φωτισμού –καθ/τος δημοτ. φόρου και ΤΑΠ σε διαφόρους οφειλέτες ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

19) Απευθείας ανάθεση της συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων του Δήμου έτους 2013.

20) Απευθείας ανάθεση των προμήθειας ελαστικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου έτους 2013.

21) ΑΙΤΗΣΕΙΣ.

Παρακολουθήστε ολόκληρη τη συνεδρίαση, όπως μεταδόθηκε χθες ζωντανά από το MegaraTv.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button