Ελεύθερη πρόσβαση πεζών σε τμήμα της 28ης Οκτωβρίου αιτούνται οι επιχειρηματίες της πλατείας Λυτάρα

Αίτηση των ιδιοκτητών επιχειρήσεων υγειονομικού χαρακτήρα και άλλων κείμενων επί και πέριξ της Πλατείας Λυτάρα (Φρειδερίκης) κατατέθηκε προς τον Δήμο Μεγαρέων και τους νόμιμους εκπροσώπους του, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και κάθε άλλο αρμόδιο όργανο και υπηρεσία του, που αφορά στη λήψη μέτρων ενδεδειγμένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που θα καταστήσουν τη χρήση του δρόμου, τμήματος επί της 28ης Οκτωβρίου, κατάλληλη από πεζούς και το οδόστρωμα διαθέσιμο για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, με σκοπό την ενίσχυση μέτρων προστασίας των πελατών κατά της covid-19.

Αίτηση:

Όπως γνωρίζετε, αποτέλεσε διαχρονικό αίτημά μας η ρύθμιση της κυκλοφορίας οχημάτων επί της οδού 28ης Οκτωβρίου και δη επί του μήκους της που εκτείνεται από την Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως μέχρι την περιοχή της Πλατείας Λυτάρα με τρόπο που θα εξυπηρετεί πρωτίστως την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών αλλά και την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεών μας. Το μέτρο αυτό εφαρμόστηκε με επιτυχία κατά κοινή ομολογία το έτος 2020 δυνάμει της υπ’ αρίθ. 13/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που εγκρίθηκε με την υπ’ αρίθ. 66/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγαρέων. Σημειωτέον ότι οι εν λόγω αποφάσεις στηρίχτηκαν στην υπ’ αρίθ. 8968/5-6-2020 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεγαρέων.

Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένα ότι η πανδημία του Covid-19 σοβεί μέχρι σήμερα στη χώρα κι ο κλάδος μας έχει υποστεί ανεπανόρθωτο πλήγμα από την πολύμηνη απαγόρευση της λειτουργίας του ουσιαστικά και την επαναλειτουργία του κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων με εξαιρετικά δεσμευτικό πλαίσιο με την παρούσα υποβάλλουμε και φέτος το προαναφερθέν αίτημά μας, συγκεκριμενοποιώντας το και ζητώντας να προβείτε στις απαραίτητες εκ του νόμου ενέργειες προκειμένου:

Ν’ απαγορευτεί πλήρως η κυκλοφορία κάθε είδους μηχανοκίνητων οχημάτων επί της οδού 28ης Οκτωβρίου κι ειδικότερα από τη διασταύρωσή της με την οδό Σπ. Καραγιώργου (κρεοπωλείο Σκλαβούνου) μέχρι τη διασταύρωσή της με την οδό Αργυροκάστρου τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή κάθε εβδομάδας και κατά το χρονικό διάστημα από τις 20.00 μ.μ. μέχρι τις 2.00 π.μ. (άλλως μέχρι την ώρα που κατά τις κείμενες διατάξεις θα επιτρέπεται η λειτουργία μας κι η κυκλοφορία των πολιτών).

Να επιτραπεί η ήπια ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στις επιχειρήσεις μας επί της οδού 28ης Οκτωβρίου κατά την κατά τα ανωτέρω πεζοδρόμησή της κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Σημειώνεται ότι η πρότασή μας για την περιοδική πεζοδρόμηση της οδού 28ης Οκτωβρίου πέραν της ασφαλούς κυκλοφορίας των πεζών, εξασφαλίζει και τα εν γένει δικαιώματα των περιοίκων. Περαιτέρω, εξασφαλίζει την τήρηση των απαραίτητων αποστάσεων μεταξύ των παριστάμενων στις επιχειρήσεις μας κι εν γένει στην Πλατεία Λυτάρα προς αποφυγή επικίνδυνου για τη δημόσια υγεία συνωστισμού.

Ταυτόχρονα, αποτελεί τη μοναδική λύση για την επιβίωση των επιχειρήσεών μας και τη διασφάλιση εκατοντάδων θέσεων εργασίας. Είναι δε απόλυτα σύμφωνη με αντίστοιχες πρωτοβουλίες που ήδη εφαρμόζονται και φέτος σε πολυάριθμους Δήμους πανελλαδικά, κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας του υπουργείου Εσωτερικών και των συναρμόδιων υπουργείων. Είναι σαφές τέλος ότι η εφαρμογή των εν λόγω μέτρων θα πρέπει να ισχύσει άμεσα.

Μέγαρα, 3-6-2021

Οι αιτούντες

Βασίλης Καρατζέτζος (Μικρό Καφέ)
Γιάννης Δομπρογιάννης (Del Sol)
Δημήτρης Βουδούρης (Για Γλυκάκι)
Γρηγόριος Τσουρουφλής (The Corner)
Μ. Ασπράκης (Appetito)
Σπύρος Δανιάς (Ψητοπωλείο Ο Σίμος)
Παναγιώτης Ευθυμίου (Il Desto)
Χρήστος Καρύδης (Περίπτερο Καρύδης)
Πέτρος Κατζάλης (Streat Food Project)
Σταυρούλα Διαβάτη (Holly Food)
Στέλιος Γκοσδής (Chicago 161)
Ιωάννης Καλλιπέτσης (Cafe)
Γιώργος Σαμούρης (Ελαιόλαδο)
Αγγελική Κατσούλη (Πρακτορείο ΟΠΑΠ)
Δημήτρης Σαμούρης (Jackey’ O)
Θανάσης Παπαφράγκος (Game Way)
Σπύρος Μουρτζούκος (Pochette)

Παρόμοια άρθρα

Back to top button