Χρηματοδότηση για τη διαχείριση των απορριμμάτων του δήμου

Η διοίκηση του δήμου Μεγαρέων συνεχίζοντας την επιτυχημένη της πορεία καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας της, ακόμα και σήμερα δυο μήνες πριν τις εκλογές, επέτυχε τη χρηματοδότηση ακόμα ενός μακρόπνοου έργου υποδομής για την πόλη.

 

Έπειτα από τις ενέργειες του Δημάρχου Μεγαρέων κ. Γιάννη Μαρινάκη επετεύχθη η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ του προγράμματος διαλογής στην πηγή οικιακών και εμπορικών βιοαποβλήτων στο δήμο Μεγαρέων, παρότι είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον δήμοι από όλη την επικράτεια με προτάσεις τριπλάσιου προϋπολογισμού από τα διαθέσιμα κεφάλαια του προγράμματος.

 

Αυτό σημαίνει πως τα βιοαπόβλητα (βιοαπόβλητα είναι τα οργανικά απόβλητα από νοικοκυριά, όπως απόβλητα τροφίμων και κήπου, κλπ) που παράγονται στο δήμο μας θα συλλέγονται και θα οδηγούνται προς επεξεργασία στην υφιστάμενη Μονάδα Κομποστοποίησης του δήμου μας (ΔΕΜ).

 

Από το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί η προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη συλλογή των παραγόμενων οργανικών αποβλήτων για την εξυπηρέτηση πιλοτικά μιας περιοχής της πόλης των Μεγάρων 2.000 κατοίκων, μιας περιοχής της πόλης της Νέας Περάμου 1.000 κατοίκων και όλων των βιοαποβλήτων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια-καφέ), των σχολικών μονάδων και των ξενοδοχείων του δήμου Μεγαρέων. Ειδικότερα, για την προσωρινή αποθήκευση-διαλογή των υπολειμμάτων τροφών εντός των νοικοκυριών των εξυπηρετούμενων περιοχών του δήμου Μεγαρέων θα γίνει προμήθεια 1.000 μικρών εσωτερικών κάδων κουζίνας 10 lt, 72.000 βιοδιασπώμενων σάκων 10lt και 990 εσωτερικών κάδων 60 lt με 95.000 βιοδιασπώμενων σάκων 50lt για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,

 

Ακόμα θα γίνει προμήθεια 60 κάδων χωρητικότητας 240 lt, 30 κάδων χωρητικότητας 360 lt και 20 κάδων χωρητικότητας 1100 lt για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τις σχολικές μονάδες, τα ξενοδοχεία και τα εξυπηρετούμενα νοικοκυριά, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε εξωτερικό χώρο, σε κεντρικό σημείο της εξυπηρετούμενης περιοχής ή σε μικρή απόσταση από κάθε νοικοκυριό (ή κατάστημα ή σχολείο κλπ.).

 

Τα συλλεγόμενα βιοαπόβλητα θα οδηγούνται προς επεξεργασία στην υφιστάμενη μονάδα κομποστοποίησης του δήμου (ΔΕΜ), για την οποία στο πλαίσιο της παρούσας πράξης προβλέπεται αναβάθμιση/αύξηση της δυναμικότητάς της με τα, κατάλληλα για αυτήν τη διεργασία, μηχανήματα. Η ύπαρξη της ΔΕΜ ήταν και ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πρότασης του δήμου μας, καθώς αποτελεί μια από τις ελάχιστες εταιρείες Πανελλαδικά με τέτοιες δυνατότητες διαχείρισης αποβλήτων.

 

Το κέρδος από αυτή τη χρηματοδότηση είναι πολλαπλό. Η εφαρμογή του συστήματος διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων και η αναβάθμιση της υφιστάμενης μονάδας κομποστοποίησης για την επεξεργασία των συλλεγόμενων αστικών βιοαποβλήτων του Δήμου Μεγαρέων, οδηγούν στην ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων βάσει των αρχών και των στόχων που έχουν τεθεί από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία (Οδηγία 2008/98/ΕΕ και Οδηγία 99/31/ΕΚ) για τα απόβλητα, ενώ συνεισφέρουν σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης του όγκου των απορριμμάτων που οδηγούνται προς ταφή. Η επίτευξη των περιφερειακών και εθνικών στόχων για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων και των επιμέρους ρευμάτων τους. Επίσης με αυτό τον τρόπο αξιοποιούνται οι πρώτες ύλες που βρίσκονται στα αστικά στερεά απόβλητα για παραγωγή εδαφοβελτιωτικού υλικού (compost).

 

Πάνω από όλα όμως το πρόγραμμα αυτό, παρότι η κύρια στόχευση του είναι η προστασία του περιβάλλοντος, θα συνεισφέρει τα μέγιστα στην εξοικονόμηση πόρων του δήμου. Ο δήμος μας είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον ΕΔΣΝΑ ετησίως το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ για την ταφή των απορριμμάτων μας. Από το 2014 σε αυτό το ποσό θα προστεθεί ένα επιπρόσθετο νέο ειδικό τέλος ταφής. Το τέλος έχει ορισθεί σε 35 €/τόνο και θα αυξάνεται ετησίως κατά 5 €/τόνο έως του ποσού των 60 €/τόνο για απόβλητα που οδηγούνται σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής χωρίς προηγούμενη επεξεργασία. Συνεπώς μέσω του προγράμματος θα μειωθούν σε τέτοιο βαθμό οι παραγόμενες ποσότητες απορριμμάτων που θα προκύψει ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΗ οικονομία.

 

Η εφαρμογή της διαλογής του οργανικού κλάσματος των σκουπιδιών στην πηγή σύντομα θα σταματήσει να είναι πιλοτική και θα γενικευθεί σε όλο το δήμο. Τότε σταματήσει ο δήμος μας να πληρώνει έστω και ένα ευρώ για τα σκουπίδια του.

 

Άλλωστε αυτή η δράση σημαίνει και το πρώτο βήμα για την πλήρη αυτοδιαχείριση των παραγόμενων σκουπιδιών. Από τη διοίκηση του δήμου σχεδιάζεται η κατασκευή Τοπικού Σταθμού Μεταφόρτωσης και ενός Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, μέσω των οποίων ο δήμος μας θα καταστεί πλήρως αυτόνομος στη διαχείριση των αποβλήτων του και θα απαλλαγεί από όποιες δυσλειτουργίες προκαλεί η κεντρική διοίκηση σε αυτά τα θέματα (υψηλό κόστος ταφής, συχνό κλείσιμο ΧΥΤΑ Φυλής λόγω απεργιών, κλπ).

 

Στη γενίκευση της διαλογής των βιοαποβλήτων στην πηγή στο δήμο μας θα βοηθήσει και το πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων και επιχειρήσεων του δήμου Μεγαρέων που είναι μέσα από τις δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν τη διανομή έντυπο ενημερωτικού φυλλάδιο, ενημερωτικής αφίσας, ενημερωτικές εκδηλώσεις για τους πολίτες (κάτοικοι, επιχειρήσεις, σχολεία, ξενοδοχεία) κλπ.

 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γιάννης Μαρινάκης πιστός στις δεσμεύσεις του για αλλαγή νοοτροπίας του δήμου σε όλους τους τομείς εξασφάλισε τα απαραίτητα κεφάλαια, χωρίς να χρεωθεί ο δημότης ούτε ένα ευρώ, για την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων.

 

Οδηγεί το δήμο στο μέλλον με ασφαλή, αποτελεσματικά και μεθοδευμένα βήματα αφήνοντας στο παρελθόν όλες τις παρωχημένες τακτικές αντιμετώπισης της καθημερινότητας που επί σειρά δεκαετιών επιβάρυναν σημαντικά το περιβάλλον ξοδεύοντας μάλιστα αλόγιστα χρήματα των δημοτών, χωρίς το αναμενόμενο αποτέλεσμα.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button