Δημοτικό συμβούλιο δια τηλεδιάσκεψης στις 26 Ιανουαρίου και ώρα 20:30

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων σε τακτική συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης, η οποία θα γίνει με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 26η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

– Έγκριση της υπ’ αριθ. 37/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «έγκρισης Κανονισμού
– Ποιότητας Ζωής και Προστασίας Περιβάλλοντος».

– Έγκριση της υπ’ αριθ. 191/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «επιβολής κυρώσεων του Κανονισμού Ποιότητας Ζωής και Προστασίας Περιβάλλοντος».

– Περί υιοθέτησης της «Χάρτας Δικαιωμάτων των αστέγων της FEANTSA».

– Περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 27/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας».

– Περί καθορισμού ή μη θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ανά είδος αδειών για το έτος 2021 στις Κοινότητες Μεγαρέων, Νέας Περάμου και Κινέτας του Δήμου Μεγαρέων .

– Έγκριση της υπ’ αριθ. 40/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «έγκρισης της τοποθέτησης πλαστικών κολωνακίων, κατά μήκος του δρόμου στην ιδιοκτησία της οδού Κιλκίς αρ. 2, στα Μέγαρα».

– Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «έγκρισης της σήμανσης για τη Νότια πόρτα του 5ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων».

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Ν. Καράμπελας

Παρόμοια άρθρα

Back to top button