Απλούστευση διαδικασίας για την έκδοση βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών

Δελτίο τύπου Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Δήμου Μεγαρέων:

«Απλούστευση της διαδικασίας για την έκδοση βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και βεβαίωσης Επαγγελματία Αγρότη».

Από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Δήμου Μεγαρέων ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 320/142395/02-06-2020 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η έκδοση βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και βεβαίωσης Επαγγελματία Αγρότη, γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΥΠΑΑΤ (www.minagric.gr→Ψηφιακές Υπηρεσίες→Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων→Σύνδεση→Είσοδος μέσω TaxisNet).

H βεβαίωση που εκδίδεται δεν χρήζει επιπλέον επικύρωσης και ισχύει για την περίοδο από 01/01/2020 έως 31/12/2020 με στοιχεία του φορολογικού έτους 2018.

Αφορά τους αγρότες για τους οποίους έχουν πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενοι διασταυρωτικοί έλεγχοι και οι ΑΦΜ τους έχουν αποσταλεί στην Α.Α.Δ.Ε. για τον χαρακτηρισμό των δικαιούχων ως «επαγγελματίες αγρότες» προς συμπλήρωση των κωδικών 037 και 038 του εντύπου Ε1 της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2019.

Επικουρικά ισχύουν και οι βεβαιώσεις των επαγγελματιών αγροτών που εκδίδονται από τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων του ΥΠΑΑΤ. 

Για οποιαδήποτε υποβοήθηση και επιπλέον πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία μας (τηλ. 2296022318, email. [email protected]). 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button