Ανακοίνωση 2ου ψεκασμού δακοκτονίας

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δυτικής  Αττικής γνωστοποιείται ότι στο πλαίσιο της εφαρμπογής του Προγράμματος δακοκτονίας έτους 2017 κατά το χρονικό διάστημα από 12/ 09/2017 έως 19/09/2017 θα πραγματοποιηθούν ψεκασμοί στους Ελαιώνες της περιοχής για την προστασία της παραγωγής από το Δάκο.

Οι ψεκασμοί αυτοί είναι δολωματικοί από εδάφους με το φυτοπροστατευτικό της ομάδας των πυρεθερινοειδών – KARATE ZEON 10CS ( εντομοκτόνο) και έχουν τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στο περιβάλλον.

Η επιλογή των περιοχών που θα εφαρμοστούν οι ψεκασμοί έγινε με κριτήριο τον αριθμό των συλλήψεων των ενήλικων και γόνιμων ατόμων στο δίκτυο παγίδων  που έχει αναρτηθεί καθώς επίσης συνεκτιμήθηκε και το ποσοστό προσβολής του ελαοκάρπου που προδιορίστηκε με τακτικές δειγματοληψίες.

Απαραίτητο είναι να λαμβάνονται τα αναγκαία και προληπτικά μέτρα.

  • Ατομα που δεν έχουν σχέση με τους ψεκασμούς να μην πλησιάζουν στα συνεργεία των ψεκασμών
  • Οι Μελισσοκόμοι να εμποδίζουν τις πρωϊνές  ώρες την κυκλοφορία μελισσοσμηνών που είναι κοντά σε ελαιώνες
  • Οι κτηνοτρόφοι να μην επιτρέπουν την ελεύθερη βόσκηση στους ψεκασμένους ελαιώνες
  • Οι βιοκαλλιεργητές να σημάνουν τα κτήματά τους καθώς και να επικοινωνήσουν με την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
  • Οι ελαιοκαλλιεργητές με περιφραγμένα κτήματα να φροντίσουν για τη δυνατότητα πρόσβασης των συνεργείων ψεκασμού.

Δεδομένου ότι στην περιοχή των Μεγάρων υπάρχει εκτεταμένη συγκαλλιέργεια Ελιάς και Κηπευτικών ή στην καλύτερη περίπτωση γειτνίαση των καλλιεργειών αυτών υπενθυμίζουμε ότι απαιτείται περιορισμένη χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών.

Στην επιλογή που θα γίνει θα πρέπει να συνεκτιμηθούν οι απαιτούμενες δόσεις εφαρμογής καθώς και η μέθοδος και τα μέσα εφαρμογής.

Επισημαίνεται ότι η ετικεττα των σκευασμάτων καθορίζει το χρονικό διάστημα μεταξύ της τελευταίας επέμβασης με αυτά και της συγκομιδής των προϊόντων οπότε εξετάζονται και οι αναμενόμενες ημερομηνίες συγκομιδής και των δύο καλλιεργειών.

Στην περίπτωση γειτνίασης των καλλιεργειών επιλέγονται για την κάθε καλλιέργεια τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τηρούνται αυστηρά τα επι της συσκευασίας αναγραφόμενα.

Επιλέγεται η μέθοδος και τα μέσα εφαρμογής που περιορίζουν την διασπορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και εξετάζονται προσεκτικά οι καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα η ένταση και η κατεύθυνση του ανέμου.

Περισσότερες πηροφορίες και διευκρινίσεις από την Δνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Δυτικής Αττικής στο Τηλ:213 1600816.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button