Απάντηση προς όλους για το Debate

             Πάγια αρχή της ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ και προσωπικά του κ. Σταμούλη, είναι να εφαρμόζει στην πράξη δημοκρατικό διάλογο με όλους τους πολίτες και όλες τις δημοτικές παρατάξεις, πάντα σε ήπιο και αξιοπρεπές πολιτικό κλίμα.

                Όμως, η ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ οφείλει και πρέπει να παρεμβαίνει με τεκμήρια και αποδείξεις, όταν τα λάθη και οι παραλείψεις των διοικούντων ζημιώνουν τον τόπο και την κοινωνία μας.

            Το ίδιο συμβαίνει και όταν δέχεται επιθέσεις, που αφήνουν να πλανώνται στον αέρα ψευδείς και απαράδεκτοι ισχυρισμοί, για ανύπαρκτα θέματα που “γεννούν” οι ίδιοι, όπως π.χ για την ακύρωση του debate.

                Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι να απαντήσουμε σε αναίτιους χαρακτηρισμούς και σε αναπόδεικτους ισχυρισμούς, που στηρίζονται σε “πληροφορίες”, δηλαδή σε “κουβέντες του καφενείου”.

Επαναλαμβάνουμε σε ευρεία κλίμακα την θέση του συνδυασμού μας όπως αυτή εκφράστηκε και στην συνάντηση για το debate και καλούμε τους παρευρισκόμενους σε αυτήν δημοσιογράφους να τοποθετηθούν για του λόγου το αληθές:  “Φυσικά και ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ debate. Σε οποιοδήποτε χώρο, με οποιοδήποτε όρο, αρκεί να βρεθεί η χρονική στιγμή που θα μας εξυπηρετεί όλους (όπως άλλωστε δήλωσαν και όλοι οι συνδυασμοί και ΜΜΕ) και υπάρχει εκπροσώπηση από τα περισσότερα ΜΜΕ (πάλι επιθυμία όλων)”.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button