Απαλλαγή ΕΝΦΙΑ 2018-2019 για τους πληγέντες κατοίκους της Κινέτας

Δελτίο τύπου του Δήμου Μεγαρέων:

Ύστερα από σχετικό αίτημα του Δημάρχου Μεγαρέων Γρηγόρη Σταμούλη, απαλλάσσονται από την καταβολή του ΕΝΦΙΑ, για τα έτη 2018 και 2019 οι πληγέντες κάτοικοι της Κινέτας, που υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά και τις πλημμύρες.

Με σχετικό έγγραφο (ΔΕΦΚ Α 1040502 ΕΞ 2020) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), που κοινοποιήθηκε στον Δήμαρχο Μεγαρέων σήμερα 6 Απριλίου 2020, οι κάτοικοι της Κινέτας απαλλάσσονται της καταβολής του ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2018 και 2019 σύμφωνα με σχετικό αίτημα, που είχε υποβάλλει με έγγραφό του (Αριθμ. Πρωτ: 23987/10.12.2019) στον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης.

Στο έγγραφό της ΑΑΔΕ προς τον Δήμαρχο Μεγαρέων αναφέρονται τα εξής:
«Κύριε Δήμαρχε, σε απάντηση σχετικής επιστολής σας, που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας από το Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών και για θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013, προβλέπεται απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των κτισμάτων μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου, που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω σεισμού, πυρκαγιάς ή πλημμύρας και έχουν αποδεδειγμένα ολοσχερώς καταστραφεί ή υποστεί λειτουργικές ζημιές, που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα, για το έτος εντός του οποίου επήλθε η καταστροφή, με την προϋπόθεση ότι κατά τον χρόνο αυτόν η κυριότητα ή το εμπράγματο δικαίωμα στο ακίνητο ανήκει στον υπόχρεο σε φόρο του έτους αυτού.»

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης δήλωσε:
«Η εισήγησή μας για το θέμα αυτό στον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα έγινε αποδεκτή και εκφράζουμε την πλήρη ικανοποίησή μας για το γεγονός αυτό. Ήταν δίκαιο αίτημα κι έγινε πράξη.»

Παρόμοια άρθρα

Back to top button