Απαλλαγή δημοτικών τελών για ΑΜΕΑ, πολύτεκνους και άπορους

Ο δήμος Μεγαρέων απαλλάσσει πλήρως από τα  δημοτικά τέλη φωτισμού και καθαριότητας, ανάπηρους και πολύτεκνους και μειώνει στο μισό για τους άπορους.

 

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθη κατόπιν εισηγήσεως της νέας Διοίκησης του Δήμου, απαλλάσσονται πλήρως (δηλαδή 100%) από την καταβολή των Τελών Φωτισμού και Καθαριότητας οι ανάπηροι και οι πολύτεκνοι, ενώ για τις άπορες οικογένειες γίνεται μείωση σε ποσοστό 50%.

 

  • Για την απόδειξη της ιδιότητας του αναπήρου απαιτείται Απόφαση Υγεινονομικής επιτροπής Αναπηρίας του ΙΚΑ στην οποία να προσδιορίζεται η αναπηρία του υποψηφίου καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του. (Απαιτείται ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80%).
  • Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου, χρειάζεται Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου και Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).
  • Πολύτεκνοι λογίζονται οι γονείς με τέσσερα τουλάχιστον τέκνα καθώς και ειδικές κατηγορίες τριτέκνων.
  • Για την απόδειξη της ιδιότητας του απόρου χρειάζεται Πιστοποιητικό Οικονομικής αδυναμίας το οποίο χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας σύμφωνα με το ΝΔ 57/1973.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να απευθύνονται καθημερινώς τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Υπηρεσία Εσόδων του Δήμου μας. (Αρμόδια για πληροφορίες και διευκρινήσεις η Κυρία Γεωργία Ταγκάλου, Τηλ: 22960 82933).

Παρόμοια άρθρα

Back to top button