Ανακοίνωση Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας για τη ρύπανση στο Βουρκάρι

Ανακοίνωση Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας για τη ρύπανση στο Βουρκάρι:

Την περασμένη Παρασκευή, 26 Ιουνίου, παρατηρήθηκε διαρροή πετρελαιοειδών ουσιών στον κόλπο του Περιφερειακού Πάρκου Βουρκαρίου Μεγαρίδας, με αποτέλεσμα τη ρύπανση του θαλάσσιου και παράκτιου χώρου.

Ο υγρότοπος Βουρκαρίου αποτελεί σημαντική περιοχή για τα Πουλιά που φιλοξενεί σημαντικό αριθμό παρυδάτιων και υγροτοπικών ειδών, ανάμεσα στα οποία είδη σπάνια ή/και απειλούμενα με εξαφάνιση. Καθώς είναι ένας υγρότοπος που επικοινωνεί με τη θάλασσα αλλά δεν ανανεώνεται το νερό με μεγάλη συχνότητα, η ρύπανση θα παραμείνει για καιρό. Στις ρηχές θέσεις με νερό και στα λασποτόπια τρέφονται αρκετά παρυδάτια είδη τα οποία αναμένεται να επηρεαστούν άμεσα από τη ρύπανση.

Το συγκεκριμένο περιστατικό ρύπανσης έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα επιβαρυντικών για την υγεία και το περιβάλλον παραγόντων που αφορούν τη δυτική Αττική και τη Μεγαρίδα, μία από τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές της χώρας, που της αξίζει πολύ καλύτερη τύχη και αντιμετώπιση.

Ο Οργανισμός Λιμένα Ελευσίνας ενεργοποίησε το τοπικό σχέδιο εκτάκτου ανάγκης καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης, ενώ πραγματοποιήθηκαν εργασίες απορρύπανσης από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας και της Λιμενικής Αρχής Μεγάρων, καθώς και από ιδιωτική εταιρεία απορρύπανσης. Το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Μεγάρων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας διενεργεί προανάκριση για το συμβάν.

Η έκταση και η σοβαρότητα της οικολογικής ζημιάς από τη ρύπανση δεν έχει εκτιμηθεί ακόμα πλήρως, καθώς αναμένεται το σχετικό πόρισμα.

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία θεωρεί ότι θα πρέπει άμεσα:

  • Το Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας – Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος / Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαπίστωση πρόκλησης της περιβαλλοντικής ζημίας στην επίμαχη περιοχή, καθώς και του εντοπισμού του αρμόδιου φορέα εκμετάλλευσης που ευθύνεται για τη διαρροή
  • Το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να μεριμνήσει για την εισήγηση μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης της ζημίας.
    Οι παραπάνω υπηρεσίες θα πρέπει να βοηθηθούν στο έργο τους από κάθε συναρμόδια αρχή του ΥΠΕΝ.
  • Η αρμόδια εισαγγελική αρχή να εξετάσει το ενδεχόμενο συνδρομής των προϋποθέσεων εφαρμογής των άρθρων 28, 29 και 30 ν. 1650/1986, έτσι όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μετά το ν. 4042/2012 για την προστασία του περιβάλλοντος με τα μέσα της ποινικής δικαιοσύνης.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button