Απαγόρευση κυνηγιού, βοσκής, κοπής δένδρων & εκπαίδευσης σκύλων στο Βουρκάρι

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Αττικής ανάρτησε την παρακάτω πράξη με την οποία απαγορεύει το κυνήγι, την βοσκή, την κοπή δένδρων & εκπαίδευση σκύλων στο Βουρκάρι.

«Αποφασίζει την απαγόρευση επ’ αόριστο, της άσκησης θήρας στην περιοχή Βουρκάρι – Αρμύρες – Πέραμα –χερσόνησος Αγ.Τριάδας περ/ρειας Δήμου Μεγαρέων εμβαδού 3.050,253 στρεμμάτων (δασικές, αγροτικές και οικιστικές εκτάσεις).

Η  έκταση περικλείεται από τα εξής όρια:

Βόρεια : Κεντρικός δρόμος που συνδέει ΠΕΟΑΚ με πορθμειακή γραμμή

Ανατολικά : Όρμος Βουρκαρίου

Νότια : Ακτογραμμή – θάλασσα

Δυτικά : Κεντρικός δρόμος που συνδέει την Αγ.Τριάδα με Λάκκα Καλογήρου και τμήμα (ΝΔ) με λόφο Πάχης.

Επισημαίνεται ότι η απαγόρευση θα περιλαμβάνει, πέρα από τη θήρα και κάθε άλλου είδους έργο ή δραστηριότητα π.χ. (βοσκή, εκχέρσωση, υλοτομία ή αποκλάδωση δένδρων ή συστάδων, εκπαίδευση σκύλων κλπ.) που μπορεί να διαταράξει την οικολογική ισορροπία στην ανωτέρω προστατευόμενη περιοχή υδροβιότοπου «Βουρκάρι» Μεγάρων, η οποία χαρακτηρίστηκε ως περιφερειακό πάρκο, με σκοπό την προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας, από τις οχλούσες δραστηριότητες, ιδιαίτερα των αποδημητικών ειδών, σε ότι αφορά τους χώρους στάθμευσης, την ανάπαυση, την αναπαραγωγή ή τη διαχείμανση, κατά το δρομολόγιο της μετανάστευσής των.

Με την παρούσα απόφαση μας δεν θίγονται οι γενικότερες διατάξεις των ισχυόντων Νόμων, Διαταγμάτων κ.λ.π. που έχουν εφαρμογή εντός της έκτασης που περιγράφεται παραπάνω. Οι παραβάτες της παρούσας που κυνηγούν ή εκπαιδεύουν τα κυνηγετικά σκυλιά εντός των ορίων που αναφέρονται πιο πάνω, τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται από τα άρθρα 287 παρ.9 και 18 του Ν.Δ.86/69 «περί Δασικού Κώδικα» και του αρ.9 και 18 παρ.3 της αρ. 414985/1985 (ΦΕΚ 757/Β/1985) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας καθώς επίσης από τις ισχύουσες κάθε φορά Δασικές Διατάξεις. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση και ανάρτηση της στο διαδίκτυο, η δε τήρηση της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, Αστυνομίας, των Κυνηγετικών Οργανώσεων και σε κάθε φιλόνομο πολίτη. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προυπολογισμού.

Η Δασάρχης α.α.

Σωτηρία Φράγκου

Δασολόγος»

vourkari-kynigi

Παρόμοια άρθρα

Back to top button