Ανακοίνωση για τις εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς 2015-2016

Το ΝΠΔΔ του δήμου Μεγαρέων «Ηρόδωρος» ενημερώνει τους πολίτες ότι από 20 Μαΐου έως 10 Ιουλίου 2015, θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών των νηπίων για τη νέα σχολική χρονιά 2015 -2016.

 

Για την Δημοτική Ενότητα Μεγάρων:

Θα υποβληθούν οι αιτήσεις στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «Ηρόδωρος»

(28ης Οκτωβρίου 62, έναντι κεντρικής πλατείας), κατά τις ώρες 10:00-13:00.

 

Για την Δημοτική Ενότητα Νέας Περάμου:

Θα υποβληθούν οι αιτήσεις στον Παιδικό Σταθμό Ν. Περάμου (Εμμ. Θεοδορίδη-Ακρογιάλι) κατά τις ώρες 10:00-13:00.

 

 Οι προϋποθέσεις εγγραφής είναι:

α) Τα νήπια να έχουν συμπληρώσει τα 2 ½ χρόνια και

β) Να αυτοεξυπηρετούνται

 

Τα δικαιολογητικά εγγραφής είναι:

1. Αίτηση εγγραφής (χορηγείται).

2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή πιστοποιητικό γέννησης

3. Βεβαίωση γιατρού για την καλή υγεία του παιδιού

4. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργαστούν εντός μηνός με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους και επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου ενσήμων τους, εφ` όσον εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα.

5. Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/86 οικογενειακής κατάστασης

6. Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή εκκαθαριστικού σημειώματος του τρέχοντος οικονομικού έτους.

7. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στο σταθμό, απαραίτητη είναι και η άδεια νόμιμης διαμονής στη χώρα μας.

 

 Για την επανεγγραφή νηπίου απαιτούνται όλα τα παραπάνω εκτός από τη Ληξιαρχική πράξη γέννησης.

  • Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα εξεταστούν.
  • Αιτήσεις χωρίς πλήρη δικαιολογητικά δεν θα παραλαμβάνονται.
  • Οι αιτήσεις για ένταξη σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ στη Δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» είναι ανεξάρτητες και θα υπάρξει νέα ενημέρωση.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 22960 22161

Παρόμοια άρθρα

Back to top button