Κατεπείγουσα συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Μεγάρων στις 25/2

Κατεπείγουσα συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Μεγάρων στις 25/2

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Μεγαρέων την 25η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:45 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κάτωθι θέματος της ημερησίας Δ/ξεως για την έγκαιρη ενέργεια αναζήτησης χορηγιών για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα:

  • Περί διοργάνωσης του 5ου Αγώνα Δρόμου Λιμένων Μεγάρων – Νέας Περάμου την 10η Μαΐου 2020 και συγκρότηση της Οργανωτικής Επιτροπής αυτού.

Καρυλάκης – Κρεοπωλείο

Related posts