Ανακοίνωση Ένωσης Πολιτών σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων

Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ευχαριστεί για μια ακόμη φορά όλους τους πολίτες για το πρόσφατο εκλογικό αποτέλεσμα και τους ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τον νόμο, η ανάληψη των καθηκόντων του νέου Δημάρχου Γρηγόρη Σταμούλη και της νέας Δημοτικής Αρχής θα γίνει την 1η Σεπτεμβρίου 2014.

Το χρονικό διάστημα μέχρι και τις 31 Αυγούστου 2014 αποτελεί μεταβατική περίοδο, κατά την οποία, όλες οι υπηρεσίες του Δήμου θα συντονίζονται και θα ελέγχονται από την υπάρχουσα Δημοτική Αρχή, η οποία διατηρεί την ευθύνη για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την σωστή λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών, των δημοτικών οργάνων και των δημοτικών φορέων.

Καθ’ όλη την επόμενη τρίμηνη μεταβατική περίοδο, κλιμάκια εκλεγμένων Συμβούλων της ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ και προσωπικά ο νέος Δήμαρχος Γρηγόρης Σταμούλης θα ευρίσκονται στο πλευρό της υπάρχουσας Δημοτικής Αρχής και των υπηρεσιών του Δήμου, με σκοπό:

α) Την αυτονόητη ενημέρωση και προετοιμασία για την εναλλαγή της Δημοτικής Αρχής.

β) Την θετική συμβολή στην διεκπεραίωση όσων σημαντικών δημοτικών θεμάτων είχαν αποφασισθεί πριν από την 25η Μαΐου 2014.

γ) Την από κοινού αντιμετώπιση τυχόν νέων σημαντικών ζητημάτων που αφορούν στον Δήμο.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button