19 άτομα θα προσλάβει το Δημοτικό ΝΠΔΔ «Ηρόδωρος», με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Σε πρόσληψη 19 ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προβαίνει το Νομικό Πρόσωπο «Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων.

Η πρόσληψη γίνεται σε υλοποίηση του ευρωπαϊκού  προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής Ζωής» των υπηρεσιών  του Νομικού Προσώπου.

 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 9 μήνες με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχειας του προγράμματος.

 

Ειδικότητες Άτομα
Βρεφονηπιοκόμοι ΤΕ

5

Βοηθοί παιδοκόμων βρεφοκόμων ΔΕ

6

Μάγειροι ΔΕ

2

Βοηθητικό προσωπικό (τραπεζοκόμοι κλπ)

3

Προσωπικό καθαριότητας ΥΕ

3

 

Σύνολο

19

 

Υποβολή αιτήσεων από 30/11/2012και για περίοδο 10 ημερολογιακών ημερών

Παρόμοια άρθρα

Back to top button