12-21 Οκτωβρίου 2017 ο 3ος ψεκασμός δακοκτονίας

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος δακοκτονίας, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Δυτικής Αττικής, κατά το χρονικό διάστημα από 12 Οκτωβρίου 2017 έως 21 Οκτωβρίου 2017, θα πραγματοποιηθούν ψεκασμοί στους ελαιώνες της περιοχής για την προστασία της παραγωγής από τον δάκο.

Οι ψεκασμοί αυτοί είναι δολωματικοί από εδάφους με το φυτοπροστατευτικό της ομάδας πυρεθερινοειδών – KARATE ZEON 10 CS (εντομοκτόνο, αριθμ. Έγκρισης 1854. δ.ο Lamda cyhalothrin) κι έχουν την μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στο περιβάλλον.

Οι κλιματολογικές συνθήκες που επικράτησαν σε συνδυασμό με τις επεμβάσεις που έγιναν δεν επέτρεψαν την αύξηση του πληθυσμού και ως εκ τούτου γενικά οι προσβολές μέχρι σήμερα είναι περιορισμένες.

Η επιλογή των περιοχών που θα εφαρμοστούν οι ψεκασμοί έγινε με κριτήριο τον αριθμό των συλλήψεων των ενήλικων και γόνιμων ατόμων στο δίκτυο παγίδων που έχει αναρτηθεί καθώς επίσης συνεκτιμήθηκε και το ποσοστό προσβολής του ελαιοκάρπου κατά περιοχή, που εντοπίστηκε μέσω τακτικών δειγματοληψιών. Απαραίτητο είναι να λαμβάνονται τα αναγκαία προληπτικά μέτρα.

 • Άτομα, που δεν έχουν σχέση με τους ψεκασμούς να μην πλησιάζουν στα
  συνεργεία των ψεκασμών
 • Οι Μελισσοκόμοι να εμποδίζουν τις πρωϊνές ώρες την κυκλοφορία μελισσοσμηνών που είναι κοντά σε ελαιώνες
 • Οι κτηνοτρόφοι να μην επιτρέπουν την ελεύθερη βόσκηση στους ψεκασμένους ελαιώνες
 • Οι βιοκαλλιεργητές να σημάνουν τα κτήματά τους καθώς και να επικοινωνήσουν με την Δνση Αγροτικής οικονομίας και Κτηνιατρικής
 • Οι ελαιοκαλλιεργητές με περιφραγμένα κτήματα να φροντίσουν για τη δυνατότητα πρόσβασης των συνεργείων ψεκασμού.
 • Δεδομένου ότι στην περιοχή των Μεγάρων υπάρχει εκτεταμένη συγκαλλιέργεια ελιάς και κηπευτικών ή στην καλύτερη περίπτωση γειτνίαση των καλλιεργειών αυτών υπενθυμίζουμε ότι απαιτείται περιορισμένη χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών.

  Στην επιλογή που θα γίνει θα πρέπει να συνεκτιμηθούν οι απαιτούμενες δόσεις εφαρμογής καθώς και η μέθοδος και τα μέσα εφαρμογής.

  Επισημαίνεται ότι η ετικέττα των σκευασμάτων καθορίζει το χρονικό διάστημα μεταξύ της τελευταίας επέμβασης με αυτά και της συγκομιδής των προϊόντων οπότε εξετάζονται και οι αναμενόμενες ημερομηνίες συγκομιδής και των δύο καλλιεργειών.

  Στην περίπτωση γειτνίασης των καλλιεργειών, επιλέγονται για την κάθε καλλιέργεια τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τηρούνται αυστηρά τα επί της συσκευασίας αναγραφόμενα.

  Επιλέγεται η μέθοδος και τα μέσα εφαρμογής που περιορίζουν την διασπορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και εξετάζονται προσεκτικά οι καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα η ένταση και η κατεύθυνση του ανέμου.

  Παρόμοια άρθρα

  Back to top button