Ξεκινά το πρόγραμμα ψεκασμών δακοκτονίας στα Μέγαρα

Από τη Δεύτερα 29 Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι ψεκασμοί στους ελαιώνες της περιοχής των Μεγάρων, στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος Δακοκτονίας για το έτος 2014. Οι ψεκασμοί αφορούν στην προστασία της παραγωγής από το δάκο και θα διαρκέσουν έως τις 6 Οκτωβρίου.

Παράπονα εκφράζουν οι παραγωγοί σε σχέση με το χρόνο της εφαρμογής του προγράμματος ψεκασμών, οι οποίοι, όπως τονίζουν, θα έπρεπε να γίνονται νωρίτερα, αφού το διάστημα των 28 ημερών που απαιτείται για την εξάλειψη της υπολειμματικότητας του φαρμάκου έχει σαν αποτέλεσμα να καθυστερεί η συγκομιδή του ελαιοκάρπου και να χάνεται η παραγωγή του αγουρέλαιου.

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δυτικής Αττικής, είναι απαραίτητο να λαμβάνονται τα εξής αναγκαία και προληπτικά μέτρα:

 

  • Άτομα που δεν έχουν σχέση με τους ψεκασμούς να μην πλησιάζουν στα συνεργεία των ψεκασμών.
  • Οι μελισσοκόμοι να εμποδίζουν τις πρωινές ώρες την κυκλοφορία μελισσοσμηνών που είναι κοντά σε ελαιώνες.
  • Οι κτηνοτρόφοι να μην επιτρέπουν την ελεύθερη βόσκηση στους ψεκασμένους ελαιώνες.
  • Οι βιοκαλλιεργητές  να σημάνουν τα κτήματά τους καθώς και να επικοινωνήσουν με την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας &Κτηνιατρικής
  • Οι ελαιοκαλλιεργητές με περιφραγμένα κτήματα να φροντίσουν για τη δυνατότητα πρόσβασης των συνεργείων ψεκασμού.

Επιπλέον, δεδομένου ότι στην περιοχή των Μεγάρων υπάρχει εκτεταμένη συγκαλλιέργεια ελιάς και κηπευτικών ή στην καλύτερη περίπτωση γειτνίαση των καλλιεργειών αυτών τονίζουμε ότι οι συνθήκες αυτές δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα στην ορθή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων είτε εξ’ ανάγκης είτε από άγνοια των αλληλοεπικαλύψεων που προκύπτουν.

 

Η συγκαλλιέργεια κηπευτικών και ελιάς απαιτεί:

 

  • Περιορισμένη χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών.
  • Συγκεκριμένα επιτρέπει μόνο αυτά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που έχουν έγκριση και για τις δύο καλλιέργειες. Στην επιλογή που θα γίνει θα πρέπει να συνεκτιμηθούν οι απαιτούμενες δόσεις εφαρμογής καθώς και η μέθοδος και τα μέσα εφαρμογής .
  • Επισημαίνεται ότι η ετικέτα των σκευασμάτων καθορίζει το χρονικό διάστημα μεταξύ της τελευταίας επέμβασης με αυτά και της συγκομιδής των προϊόντων  οπότε εξετάζονται και οι αναμενόμενες ημερομηνίες συγκομιδής και των δύο καλλιεργειών.
  • Στην περίπτωση γειτνίασης των καλλιεργειών, επιλέγονται για την κάθε καλλιέργεια τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τηρούνται αυστηρά τα επί της συσκευασίας  αναγραφόμενα. Επιλέγεται η μέθοδος και τα μέσα εφαρμογής που περιορίζουν την διασπορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και εξετάζονται προσεκτικά οι καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα η ένταση και κατεύθυνση του ανέμου.

 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button