Προσλήψεις στο δήμο μέσω προγράμματος 5μηνης απασχόλησης τύπου stage

Παρακολουθείτε το Δημοτικό Συμβούλιο της 14ης Ιουλίου με την παρακάτω ημερήσια διάταξη: 1. Συμμετοχή και υποβολή προτάσεως του δήμου μας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», στον Άξονα Προτεραιότητας 8: «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση» και τίτλο πράξης: «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής». 2. Πληρωμή αποζημιώσεων λόγω εφαρμογής σχεδίου Μεγάρων 3. ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Παρόμοια άρθρα

Back to top button