Τώρα: Να εκδοθεί Δημοτικό Ομόλογο για την εξόφληση συγκεκριμένων υποχρεώσεων παρελθόντων ετών

Τις τελευταίες ημέρες γινόμαστε μάρτυρες μια πλήρους αποτυχημένης διαχείρισης από τη Διοίκηση του Δήμου, ενός τεράστιου ζητήματος και αυτό δεν είναι άλλο από το δάνειο το οποίο ζητεί η Δημοτική Αρχή προκειμένου να ισοσκελίσει ο προϋπολογισμός του 2015.

 

Το τεράστιο ζήτημα της σύναψης ενός δανείου και μάλιστα 6.000.000 ευρώ, προκάλεσε την σφοδρή αντίδραση σύσσωμης της αντιπολίτευσης και την καταψήφιση του στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Από την πλευρά μας οφείλουμε να ενημερώσουμε τους πολίτες τους λόγους που μας οδήγησαν στην καταψήφιση του και θέλουμε να τους διαβεβαιώσουμε ότι δεν διακατεχόμαστε από κανένα αίσθημα εκδικητικότητας ή μικροπολιτικής εκμετάλλευσης του σοβαρότατου αυτού ζητήματος. Η καταψήφιση μας οφείλεται σε 4 σοβαρούς λόγους:

 

Ο Δήμος έχει συνέχεια. Τη βασική αυτή αρχή οφείλει να έχει απόλυτα στο νου του όποιος διεκδικεί την εξουσία. Το κριτήριο αυτό έχει να κάνει με τον παράγοντα χρόνο. Ευθύς με το αποτέλεσμα των εκλογών, όφειλε η σημερινή διοίκηση να αρχίσει να συγκεντρώνει στοιχεία για τα οικονομικά του Δήμου. Τα χρέη παρελθόντων ετών δεν δημιουργήθηκαν το 2015. Ήταν γνωστά και στους προηγούμενους προϋπολογισμούς – απολογισμούς. Άρα η σύνταξη ενός σκοπίμως ψευδούς και καθυστερημένου προϋπολογισμού είναι από μόνο του τεράστιο γεγονός που επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τη σημερινή κατάσταση.

 

Η διεκδίκηση της εξουσίας δεν έχει κανένα νόημα για να γίνει κάποιος απλός διαχειριστής με τις προφανείς και εύκολες λύσεις. Ο υποψήφιος διατείνεται ότι μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω και ο πολίτης τον εκλέγει γι αυτό.

 

Η εξόφληση ενός χρέους με ένα διπλάσιο χρέος είναι μαθηματικά εσφαλμένη. Οι όροι του δανείου θα διπλασιάσουν το χρέος στο βάθος της 25ετίας, φορτώνοντας υπέρμετρα το σύνολο των δημοτών για χρέους που αντιστοιχεί σε μέρος αυτών. Είναι επιβεβλημένη η αναζήτηση άλλων τρόπων ισοσκελισμού του προϋπολογισμού και η περαιτέρω εξόφληση των παλαιών χρεών.

 

Η σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία έλαβε την απόφαση για το εν λόγω δάνειο, ήταν παράνομη καθώς πλειοψήφησε με παρόντα δυο μέλη τα οποία είχαν κώλυμα συμμετοχής βάσει του νόμου.

 

Εμείς στον συνδυασμό «ΤΩΡΑ»,  έχοντας επίγνωση ότι υπηρεσίες στην κοινωνία προσφέρεις όχι μόνο όταν κρίνεις, καταγγέλλεις και ελέγχεις, αλλά και όταν διατυπώνεις εναλλακτικές λύσεις για τα προβλήματα. Έτσι βασιζόμενοι σε πρόταση του μέλους μας Δημήτρη Γεωργακή, καταθέτουμε την πρόταση μας ως εναλλακτική λύση.

 

Συγκεκριμένα προτείνεται να δοθεί η δυνατότητα στους  ΟΤΑ να εκδώσουν «Δημοτικό Ομόλογο» (ομολογιακό δάνειο) για την εξόφληση των συγκεκριμένων υποχρεώσεων παρελθόντων ετών αντί να συνάψουν δάνειο. Οι «Δημοτικές Ομολογίες» θα αντικαταστήσουν το χρέος από τις βεβαιωμένες υποχρεώσεις παρελθόντων ετών.

 

Έτσι αν π.χ. εκδοθεί ομολογιακό δάνειο διάρκειας 5-10 ετών, και δοθούν οι ομολογίες στους παλαιούς πιστωτές, θα εγγραφεί στον ετήσιο προϋπολογισμό το ποσό των ομολογιών που θα λήγουν μέσα στο έτος και όχι το σύνολο του χρέους παρελθόντων ετών, το οποίο καθιστά ανισοσκέλιστο τον προϋπολογισμό.

 

Με τη μέθοδο αυτή μπορεί να επιτευχθεί και πλεόνασμα στον προϋπολογισμό. Η πρόταση αυτή βρίσκει και έρεισμα στην δυνατότητα που έδινε στους ΟΤΑ ο Ν. 3463/2006 για την έκδοση ομολογιακών δανείων για την πραγματοποίηση σκοπών της αρμοδιότητας τους(αρ. 176, παρ. 8α).

 

Η λύση αυτή, καθώς είναι τεχνική και ουσιαστική μπορεί να διεκδικηθεί με νομοθετική ρύθμιση από την Κυβέρνηση. 

 

Εμείς είμαστε στη διάθεση της διοίκησης προκειμένου να διεκδικήσει τη νομοθέτηση αυτής της λύσης που θα δώσει πνοή ζωής στον Δήμο μας.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button