Συνεδριάζουν τα Τοπικά Συμβούλια Μεγάρων και Κινέτας

Ανακοίνωση του Δήμου Μεγαρέων ενημερώνει για τις επικείμενες συνεδριάσεις των Τοπικών Συμβουλίων Μεγάρων και Κινέτας.

Καλείται το Συμβούλιο της Κοινότητας Μεγαρέων του Δήμου Μεγαρέων σε τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς την 20η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 έως 22:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας Δ/ξεως:

1. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 46/2022 αποφάσεως Συμβουλίου Κοινότητας Μεγαρέων περί : «Καθορισμού θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ανά είδος αδειών για το έτος 2023»
2. Καθορισμός ή μη αριθμών αδειών και προσδιορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ανά είδος αδειών για το έτος 2023.

Η ψήφος σας θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στο [email protected] κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδριάσεως (10:00 έως 22:00)
ποιοτική

Η Πρόεδρος της Κοινότητας Μεγαρέων
Γκοσδή Χρυσή

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Κοινοτικό Κατάστημα Κινέτας του Δήμου Μεγαρέων (58o χλμ, Π.Ε.Ο.Α.Κ) σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Κινέτας την 22α Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 για συζήτηση του κάτωθι θέματος της ημερησίας Δ/ξεως:

– Ενημέρωση σχετικά με θέματα που αφορούν την Κοινότητα Κινέτας.

Η Πρόεδρος της Κοινότητας Κινέττας
Αλεξάνδρα Μπαλτσιώτη

Παρόμοια άρθρα

Back to top button