Συνεδριάζει το Συμβούλιο Κοινότητας Μεγάρων στις 21/2

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Μεγαρέων την 21η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας Δ/ξεως:

  1. Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων, στην εταιρεία «ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΥΦΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (κ.υ.ε.) ιδιοκτησίας της, με διακριτικό τίτλο “IRISH”, το οποίο βρίσκεται και λειτουργεί στην οδό Π.Γεωργακή 1, στα Μέγαρα του Δήμου Μεγαρέων.
  2. Περί διοργάνωσης του 5ου Αγώνα Δρόμου Λιμένων Μεγάρων – Νέας Περάμου και συγκρότηση της Οργανωτικής Επιτροπής αυτού.
  3. Ίδρυση και κατασκευή Μητροπολιτικού Υδατοδρομίου στο Δήμο Μεγαρέων.
  4. Γνωμοδότηση για Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) δραστηριότητας με τίτλο: «Πτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις Εκτροφής Ωοτόκων Ορνίθων» στη θέση Ερημοκλησίδι ή Αγιος Λουκάς ή Τούτουλη Δήμου Μεγαρέων με φορέα δραστηριότητας τους : Βασίλειο Μανώλη – Χαράλαμπο Μανώλη – Μελέτιο Μανώλη.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button