Συνεδριάζει το Συμβούλιο της Κοινότητας Μεγάρων στις 14/12

Δελτίο τύπου του Δήμου Μεγαρέων ενημερώνει για τη συνεδρίαση καιτα θέματα που θα απασχολήσουν το Συμβούλιο της Κοινότητας Μεγάρων: Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Μεγαρέων διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη που θα διεξαχθεί την 14η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων
της ημερησίας Δ/ξεως:

1. Περί διοργάνωσης του 6ου Αγώνα Δρόμου Λιμένων Μεγάρων – Νέας Περάμου για το έτος 2023.

2. Καθορισμός ή μη αριθμού αδειών και προσδιορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ανά είδος αδειών για το έτος 2023.

3. Περί αντισταθμιστικών οφελών σχετικά με τη διέλευση του καλωδίου διασύνδεσης Αττικής – Κρήτης.

4. Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων, για το έτος 2022, στον Αναστάσιο Μήτσο του Αντωνίου για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) ιδιοκτησίας του, το οποίο βρίσκεται και λειτουργεί στην οδό Συληβρίας στα Μέγαρα, Δήμου Μεγαρέων.

5. Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων, για το έτος 2023, στον Αναστάσιο Μήτσο του Αντωνίου για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) ιδιοκτησίας του, το οποίο βρίσκεται και λειτουργεί στην οδό Συληβρίας στα Μέγαρα , Δήμου Μεγαρέων.

6. Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων, για το έτος 2023, στον Θωμά Μπογιατζή του Σοφοκλή για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) ιδιοκτησίας του, το οποίο βρίσκεται και λειτουργεί στην οδό Π. Γεωργακή και Βασ. Κων/νου στα Μέγαρα, του Δήμου Μεγαρέων

7. Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσική – μουσικών οργάνων για το έτος 2023, στον Νικόλαο Κόμπουλη του Αναστασίου, για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) ιδιοκτησίας του, το οποίο βρίσκεται και λειτουργεί στην θέση Άγιος Νικόλαος Πάχης Μέγαρων, του Δήμου Μεγαρέων.

8. Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων για το έτος 2023, στην Ειρήνη Κλειούτη του Ιεροθέου, για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της , το οποίο λειτουργεί στην οδό Γ. Σχινά αρ. 76 στα Μέγαρα, του Δήμου Μεγαρέων.

9. Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων για το έτος 2023, στην Παρασκευή Πιππή του Σωκράτη για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της, το οποίο λειτουργεί στην οδό Σαρανταπόρου & Σακελλαρίου αρ. 27 στα Μέγαρα, του Δήμου. Μεγαρέων.

10. Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το έτος 2023, στην εταιρεία «ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΥΦΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (κ.υ.ε.) ιδιοκτησίας της, με διακριτικό τίτλο “IRISH”, το οποίο βρίσκεται και λειτουργεί στην οδό Π. Γεωργακή 1 στα Μέγαρα, του Δήμου Μεγαρέων.

Η Πρόεδρος της Κοινότητας Μεγαρέων
Γκοσδή Χρυσή

Παρόμοια άρθρα

Back to top button