Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου δια τηλεδιάσκεψης στις 2 Μαρτίου

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Μεγαρέων σε τακτική συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης, η οποία θα γίνει με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 2α Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κάτωθι θέματος:

Λήψη μέτρων για την περαιτέρω αποτροπή της εξάπλωσης της νόσου COVID-19 στο δήμο Μεγαρέων.

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Κων/νος Ν. Καράμπελας

Παρόμοια άρθρα

Back to top button