Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων στις 17/01

Ανακοίνωση του Δήμου Μεγαρέων πληροφορεί για το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και αναφέρει ακολούθως: Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη την 17η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Περί καθορισμού μειωμένων αντικειμενικών αξιών στα όρια του Δήμου Μεγαρέων
2. Αναμόρφωση πρ/σμού έτους 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4722/2020 (ΦΕΚ 177 Α’)
3. Περί γνωμοδότησης για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Έργου με τίτλο «Οριοθέτηση & Διευθέτηση ρεμάτων Νερακίου και Λουτροπύργου και λοιπών ρεμάτων Νέας Περάμου», στη θέση Νέα Πέραμος Δήμου Μεγαρέων, με φορέα του έργου την Περιφέρεια Αττικής- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δυτ. Αττικής
4. Περί γνωμοδότησης για Χωροθέτηση Πιλοτικού Θαλάσσιου Πλωτού Φωτοβολταϊκού Σταθμού (Π.Θ.Π.Φ.Σ.) ισχύος 0,999MW της εταιρείας «siren 5ΜΟΝ/ΠΗ Ι.Κ.Ε.», στη θέση Μέγαρα- Βαρέα του Δήμου Μεγαρέων
5. Περί αποδοχής ή μη του Προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2023
6. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 12/2022 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, με τίτλο «Περί κατανομής της τακτικής επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Δ’ δόση 2022)»
7. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 58/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με τίτλο «Περί έγκρισης δέσμευσης μίας (1) θέσης στάθμευσης, στην πρόσοψη του καταστήματος του κ. Παπαθανασίου Σωτηρίου, επί της οδού Λάμπρου Τζαβέλα αριθ. 44, στα Μέγαρα»
8. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 59/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με τίτλο «Περί έγκρισης δέσμευσης μίας (1) θέσης στάθμευσης, στην πρόσοψη του καταστήματος του κ. Σκλαβούνου Νικολάου, επί της οδού Σπ. Καραγιώργου αριθ. 1, στα Μέγαρα»
9. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 60/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με τίτλο «Περί έγκρισης δέσμευσης μίας (1) θέσης στάθμευσης, στην πρόσοψη του καταστήματος του κ. Παπαθανασίου Χρήστου, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αριθ. 29, στα Μέγαρα»
10. Περί μίσθωσης αγροτεμαχίου στην περιοχή Λάκκα Καλογήρου του Δήμου Μεγαρέων,
με απ’ ευθείας συμφωνία.

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Δ. Δήμας

Παρόμοια άρθρα

Back to top button