Συνεδριάζει το Δημ. Συμβούλιο Δήμου Μεγαρέων μέσω τηλεδιάσκεψης στις 18/8

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων σε τακτική συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης, η οποία θα γίνει με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) -όπως ορίζει η υπ’ αριθ, 1822/16-03-2020 εγκύκλιος του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης-, την 18η Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2020.
2. Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2020.
3. Έγκριση ελέγχου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) (στοχοθεσία) Β’ Τριμήνου 2020.
4. Περί έγκρισης σχεδίου «Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας των Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία ΙΟΛΑΟΣ».
5. Περί μίσθωσης ακινήτου στην πόλη των Μεγάρων για δημιουργία επισκέψιμου πάρκου, χώρου πρασίνου, αναψυχής και τέλεσης ποικίλων κοινωνικών δραστηριοτήτων.
6. Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της τροποποιημένης Πράξης «Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα ΡΟΜΑ Δήμου Μεγαρέων» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS): 5002274, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ 2014-2020.
7. Έγκριση των κάτωθι μελετών της τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας και των Τευχών Δημοπράτησης αυτών :
α) υπ’ αριθ. 18/2020 μελέτη με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»
β) υπ’ αριθ. 19/2020 μελέτη με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»
8. Έγκριση της υπ’ αριθ. 31/2020 αποφάσεως Διοικ. Σ/λίου ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. «περί ορισμού ποσού εγγραφής και μηνιαίων διδάκτρων, τελών, δικαιωμάτων και υποτροφιών διδακτικού έτους 2020 – 2021 των μαθητών του ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΥ ΩΔΕΙΟΥ», του δήμου Μεγαρέων και του παραρτήματος του στη Ν. Πέραμο
9. Έγκριση της υπ’ αριθ. 32/2020 αποφάσεως Διοικ. Σ/λίου ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. «περί ορισμού ποσού εγγραφής και μηνιαίων διδάκτρων των μαθητών του Εργαστηρίου Εικαστικών και Καλών Τεχνών της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. για το διδακτικό έτος 2020-2021»
10. Έγκριση της υπ’ αριθ. 21/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «Περί έγκρισης χορήγησης θέσης στάθμευσης για τον κ. Θωμαϊδη Νικόλαο του Κων/νου εμπρός από την ιδιοκτησία του, επί της οδού Δογάνης 46 στα Μέγαρα».
11. Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας, άρθρο 4 παρ. 10, του υποέργου 1 Κοινωνικό Παντοπωλείο/Παροχή Συσσιτίου, ΟΠΣ 5001587
12. Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας, άρθρο 4 παρ. 7, του υποέργου 2 Κοινωνικό Φαρμακείο, ΟΠΣ 5001587
13. Αποδοχή παραίτησης κας Μανέτα Βασιλικής από την θέση του τακτικού μέλους του Δ.Σ.του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαρέων».
14. Ορισμός τακτικού μέλους του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαρέων».
15. Περί παραχώρησης χρήσης των χώρων του 1ου Δημοτικού Σχολείου της Νέας Περάμου, στη ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. για τη λειτουργία των Δομών Κ.Δ.Α.Π.
16. Περί παραχώρησης χρήσης των χώρων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων, στη ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. για τη λειτουργία των Δομών Κ.Δ.Α.Π.
17. Περί παραχώρησης χρήσης των χώρων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων, στη ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. για τη λειτουργία των Δομών Κ.Δ.Α.Π.
18. Περί παραχώρησης χρήσης των χώρων του 7ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων, στη ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. για τη λειτουργία των Δομών Κ.Δ.Α.Π.
19. Περί παραχώρησης χρήσης των χώρων του 9ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων, στη ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. για τη λειτουργία των Δομών Κ.Δ.Α.Π.
20. Επιστροφή ποσού 429,88 στην ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ για Δ.Τ. και Δ.Φ ως αχρεώστητων εισπραχθέντων.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button