Πρόγραμμα Υποτροφιών από τον όμιλο «Ελληνικά Πετρέλαια A.E.»

Με γνώμονα την προσφορά και την υπεύθυνη στάση απέναντι στο Κοινωνικό σύνολο και κυρίως δίνοντας έμφαση στη νέα γενιά,  που αποτελεί την ελπίδα και το μέλλον στη χώρα μας,  η εκπαίδευση των νέων είναι τεράστια επένδυση  στην επαγγελματική τους ανέλιξη.

 

Ο όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια τα τελευταία χρόνια προσφέρει ευκαιρίες στους νέους μέσα από ένα Πρόγραμμα υποτροφιών το οποίο έχει καθιερωθεί ως θεσμός τα τελευταία χρόνια δίνοντας συνολικά 22 Υποτροφίες.

 

Σύμφωνα με επιστολή που απεστάλη στο Δήμαρχο Μεγαρέων κ. Γρηγόρη Σταμούλη και υπογράφεται από την Κα Ρ. Σουλάκη, Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ  για το Ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017 θα χορηγήσουν 7 Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Αγγλία, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ελβετία και στην Ολλανδία (Αγγλόφωνα Προγράμματα).

 

Το Πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην υποστήριξη άριστων Φοιτητών, που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με εξειδίκευση σε κλάδους, που απαιτούν τεχνολογίες αιχμής αλλά και σύγχρονες προσεγγίσεις σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής.

  • Οι Υποτροφίες αφορούν στην πραγματοποίηση σπουδών πλήρους φοίτησης με μέγιστη διάρκεια τα δύο έτη, για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (Master’s Degree).
  • Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι υπότροφοι θα έχουν την υποχρέωση να εργαστούν στον Ομιλο μέχρι τρία έτη, εφ’ όσον τους ζητηθεί.
  • Η κάθε υποτροφία θα καλύπτει δαπάνες διαβίωσης και δίδακτρα.
  • Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων και δικαιολογητικών ορίζεται η 30ή Απριλίου 2016.

 

Για εφέτος θα δοθούν:

  • Δύο υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε θεματικές ενότητες που αφορούν Τομείς Μηχανικής με έμφαση στη Διύλιση και Εμπορία Πετρελαιοειδών
  • Τέσσερις υποτροφίες σε θεματικές ενότητες  που αφορούν Επιστήμες οικονομίας και Διοίκησης με εφαρμογές στη Διύλιση και Εμπορία Πετρελαιοειδών και
  • Μία υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στην Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων.
  • Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης και Έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνη Δήλωση, διατίθενται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, www.helpe.gr

 

Όσοι υποψήφιοι, δημότες από τα Μέγαρα και τη Νέα Πέραμο, καλούνται να αποστείλουν το έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνη Δήλωση, είτε ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση: [email protected], είτε με Συστημένη Επιστολή στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Χειμάρας 8Α, ΤΚ: 151 25 Μαρούσι, υπόψη Διεύθυνσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου με την ένδειξη: «Πρόγραμμα Υποτροφιών 2016 – 2017».

 

Διευκρινίσεις και επιπλέον πληροφορίες παρέχονται στα Τηλέφωνα: 210 7725113 και 210 6302648 και στο Γραφείο Επικοινωνίας του Δήμου Μεγαρέων: Τηλ.22960 81905 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button