Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 29 Οκτωβρίου

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 29η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη & ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων (αρθρ. 1 παρ. 1 του Π.Δ. 270/81).
 2. Ορισμός μελών επιτροπής τιμήματος εκποιουμένων δημοτικών ακινήτων για την τρέχουσα δημοτική περίοδο.
 3. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
 4. Έγκριση της υπ’ αριθ. 167/2019 απόφασης του δημ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» «περί καθορισμού ύψους και καταβολής αντιμισθίας αιρετών – εξόδων παράστασης σε Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ».
 5. Έγκριση της υπ’ αριθ. 90/2019 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. «περί ορισμού χρηματικού ποσού για την χρήση του Στρατουδάκειου Πολιτιστικού Κέντρου».
 6. Έγκριση της υπ’ αριθ. 91/2019 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. «περί ορισμού χρηματικού ποσού για την χρήση του Ανοικτού Θεάτρου του Άλσους Θεόγνιδος στην περιοχή Πευκάκια».
 7. Έγκριση της υπ’ αριθ. 92/2019 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. «περί καθορισμού αποζημίωσης Προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.».
 8. Έγκριση της υπ’ αριθ. 30/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί έγκρισης ή μη μίας θέσης στάθμευσης επί της οδού Ελικώνος 36 στα Μέγαρα για τον κ. Ιωάννη Π. Πανταζή».
 9. Έγκριση της υπ’ αριθ. 31/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί έγκρισης ή μη μίας θέσης στάθμευσης επί της οδού Μελ. Λουκά 24 στα Μέγαρα για τον κ. Ιωάννη Π. Κόκκαλη».
 10. Έγκριση του από 06/05/2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου στα πλαίσια του προγράμματος πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).
 11. Έγκριση του από 22/10/2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας: «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών αναβάθμισης – συντήρησης εφαρμογών (ΦΠΑ) του Δήμου Μεγαρέων για το έτος 2019».
 12. Εκλογή δύο εκπροσώπων του Δήμου Μεγαρέων στην Γενική Συνέλευση της ΠΕΔΑ.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button