Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Μεγαρέων στις 28/11

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 28η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη & ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων, λόγω της σημερινής αναβολής της τακτικής συνεδριάσεως ένεκα των καταστροφικών πλημμυρών της 24ης Νοεμβρίου 2020:

 1. Επί επιβολής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και καθορισμού αυτού για το έτος 2020.
 2. Περί καθορισμού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2020
 3. Περί καθορισμού συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας για το έτος 2020.
 4. Περί καθορισμού τελών & δικαιωμάτων χρήσεως Δημοτικών Κοιμητηρίων Μεγάρων & Νέας Περάμου για το έτος 2020.
 5. Περί καθορισμού τέλους χρήσεως οδών – πλατειών κ.λ.π. κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2020.
 6. Περί καθορισμού ετήσιου τέλους για τον χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου (κουβούκλιο) για το έτος 2020.
 7. Περί καθορισμού τέλους εμποροπανηγύρεων για το έτος 2020.
 8. Περί καθορισμού τελών ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης για το έτος 2020.
 9. Περί καθορισμού τελών διαφήμισης για το έτος 2020.
 10. Περί καθορισμού ανταποδοτικού τέλους σήμανσης ζώων συντροφιάς για το έτος 2020.
 11. Περί καθορισμού τελών ελλιμενισμού σκαφών για το έτος 2020.
 12. Καθιέρωση κατ’ εξαίρεση ωρών λειτουργίας διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου έτους 2020.
 13. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 205/2019 απόφασης Δημοτικού συμβουλίου περί: «μεταστέγασης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων λόγω μη καταλληλότητας του κτιρίου και συστέγαση του με άλλες σχολικές μονάδες».
 14. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων για το έτος 2020 (αρθρ. 1 παρ. 1 του Π.Δ. 270/81).
 15. Αντικατάσταση μέλους του μηχανισμού πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης: «Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά Δήμου Μεγαρέων με κωδικό ΟΠΣ 5002274».
 16. Ολοκλήρωση του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας.
 17. Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 18. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button