Προσπάθειες ίδρυσης Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου στο Δήμο Μεγαρέων

Μετά την επιτυχημένη πορεία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) Μεγάρων με την ίδρυση πέντε (5) τμημάτων τον δεύτερο μόλις χρόνο λειτουργίας του, ο Δήμος Μεγαρέων, αφουγκραζόμενος τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, πρόκειται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ίδρυση Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.).

Προκειμένου να στηρίξει το αίτημα αυτό προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο Δήμος καλεί όσους ενήλικες, κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου, ενδιαφέρονται να φοιτήσουν σε Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος φοίτησης, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν και να καταθέσουν είτε στο Πρωτόκολλο του Δήμου είτε στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισμού και Τουρισμού έως τέλος Νοεμβρίου 2019.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button