Σπουδές με μισθό και προϋπηρεσία στις σχολές μαθητείας ΟΑΕΔ Ελευσίνας

Σπουδές με μισθό και προϋπηρεσία στις σχολές μαθητείας ΟΑΕΔ Ελευσίνας

Η Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) Μαθητείας ΟΑΕΔ Ελευσίνας δραστηριοποιείται στο χώρο της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης από το 1974, εφαρμόζοντας το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης (Μαθητεία).

Δηλαδή στο πρωινό ωράριο (07.30 – 13.30) οι μαθητές απασχολούνται στην Πρακτική άσκηση της ειδικότητας τους, ενώ στο απογευματινό ωράριο (16.00 – 20.30) παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στη Σχολική μονάδα.

Στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ εγγράφονται μαθητές και μαθήτριες απόφοιτοι τουλάχιστον της Α΄ τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου και οι σπουδές τους διαρκούν δύο (2) σχολικά έτη.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μαθητές και μαθήτριες πραγματοποιούν 6ωρη πρωινή πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και δημοσίου τομέα με καθαρό μηνιαίο μισθό 500 Ευρώ συν ασφαλιστική κάλυψη και ένσημα Σύνταξης.

Για το σχολικό έτος 2019 – 2020 στην ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ Ελευσίνας θα λειτουργήσουν οι ακόλουθες ειδικότητες:

  • Τεχνίτες υποστήριξης Συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
  • Τεχνίτες Ηλεκτρονικών συσκευών Εγκαταστάσεων & Υπολογιστικών Μονάδων
  • Τεχνίτες Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου
  • Τεχνίτες Μεταλλικών κατασκευών
  • Τεχνίτες Θερμικών και Υδραυλικών εγκαταστάσεων
  • Βοηθοί γενικής Βρεφονηπιοκομίας
  • Βοηθοί γενικής Νοσηλείας
  • Υπάλληλοι Οικονομικών Καθηκόντων

Πληροφορίες στις Σχολές Μαθητείας Ελευσίνας Π.Ε.Ο Αθηνών – Θηβών (δίπλα στο ΚΤΕΟ Μάνδρας) ΤΚ 19600, Μάνδρα Αττικής, Τηλέφωνο: 210 5542375 και ΦΑΞ: 210 5542014, email: epas.elefsina@oaed.gr μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Παπαμιχάλης – Κοσμήματα

Related posts