Σύσταση «Κέντρου Κοινότητας» στο Δήμο Μεγαρέων

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόταση της Διοίκησης του Δήμου για τη  σύσταση Κέντρου Κοινότητας  στο Δήμο Μεγαρέων στο οποίο θα ενταχθεί και το Κέντρο στήριξης Ρομά ως παράρτημα.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4368/2016 που αναφέρεται στα “Μέτρα για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού έργου”, σε κάθε οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού δύναται να συστήνεται και να λειτουργεί “Κέντρο Κοινότητος”.

               

Στις περιπτώσεις που στο Δήμο υφίσταται και λειτουργεί Κέντρο στήριξης Ρομά κι ευπαθών κοινωνικών ομάδων αυτό παραμένει και λειτουργεί ως παράρτημα του διευρυμένου Κέντρου Κοινότητος όπως συμβαίνει στα Μέγαρα.

 

Τι είναι το Κέντρο κοινότητος;

 

Σύμφωνα με σχετική υπουργική απόφαση λειτουργεί ως δομή συμπληρωματική και επικουρική των Κοινωνικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ.

 

Σκοπός του είναι ο συντονισμός όλων των δράσεων Κοινωνικού χαρακτήρα, η υποστήριξη του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης A΄ βαθμού σε συνεργασία με την οικεία Κοινωνική Υπηρεσία στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση  και διασύνδεση των πολιτών σε όλα τα  Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες Κοινωνικής αλληλεγγύης που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητος.

 

Ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του πληθυσμού της περιοχής παρέχει υπηρεσίες που αποσκοπούν στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων με παροχή γενικής συμβουλευτικής υποστήριξης, ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης, προγράμματα για συνδρομή στην δημιουργία ευκαιριών για νέους, διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο, παροχή ενημερωτικής συνδρομής για θέματα νομικού χαρακτήρα, ανάπτυξη δικτύου εθελοντισμού και μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την Κοινωνική ένταξη για μαθητές ΑΜΕΑ, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες κλπ.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button