Συνεδριάζει το τοπικό συμβούλιο Μεγάρων – Τρίτη 24/1/2017

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται στις 24 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

  • Συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής με αντικείμενο τον συντονισμό της διοργάνωσης του “2ου Αγώνα Δρόμου Λιμένων Μεγάρων – Νέας Περάμου” που θα διεξαχθεί την Κυριακή 7 Μαϊου 2017.
  • Περί έγκρισης άδειας μετατόπισης περιπτέρου ιδιοκτησίας της κας ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ ΑΜΑΛΙΑΣ του Σωτηρίου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Δ. Μπερδελή του Δήμου Μεγαρέων, σε νέα θέση που της έχει παραχωρηθεί για απλή χρήση χώρου της Χ.Ζ. του Λιμένα Ελευσίνας, στην περιοχή της Πάχης Δήμου Μεγαρέων για την τοποθέτηση περιπτέρου.
  • Xoρήγηση ή μη απόφασης προέγκρισης σε Κ.Υ.Ε. λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών – κατηγορία III: «ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ–ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ-ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ» ιδιοκτησίας  της  ΤΕΛΙΑΝΙΔΟΥ  ΕΛΕΝΗΣ  του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,  που  θα λειτουργήσει στα Μέγαρα επί της  οδού 28ης Οκτωβρίου  αρ. 104 στο Ο.Τ. 135 του Δήμου Μεγαρέων .
  • Χορήγηση ή μη ΝΕΑΣ απόφασης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος  κατηγορίας IV: «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ»  ιδιοκτησίας  ΚΑΠΡΕΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  που  θα λειτουργήσει  επί της Παραλιακής Πάχης του Δήμου Μεγαρέων .
  • Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορίας ΙV- «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας του Κων/νου Σταμέλου του Ιωάννη, που βρίσκεται  στον οικισμό Πάχης του Δήμου Μεγαρέων.
  • Ανανέωση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορίας ΙV- «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» και κατηγορίας ΙΙΙ: «ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ – ΚΑΒΑ», της“Ι. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.”  δια του νομίμου εκπροσώπου της Ιωάννη Μακρυγιάννη του Κων/νου, που βρίσκεται και λειτουργεί στην οδό Σαρανταπόρου αρ. 3 στα Μέγαρα,  του Δήμου Μεγαρέων.
  • Ανανέωση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορίας ΙV- «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΠΠΗ του Σωκράτη, που βρίσκεται  επί της οδού Σαρανταπόρου 27 και Σακελαρίου στα Μέγαρα,  του Δήμου Μεγαρέων

Παρόμοια άρθρα

Back to top button