Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο – Δευτέρα 4 Αυγούστου

Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Μεγαρέων τη Δευτέρα 4 Αυγούστου, στις 8:30 μ.μ.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2014.
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού του δημοτικού ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» οικονομικού έτους 2014.
 • Τροποποίηση  συστατικής πράξης του δημοτικού ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ».
 • Έκθεση β΄ τριμήνου έτους 2014 των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου.
 • Έγκριση τροποποίησης Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης (Ο.Π.Δ) στοχοθεσία (πίνακας 5Α οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου).
 • Καθορισμός ανωτάτου ύψους προϋπολογισμού εξόδων της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Περάμου του Δήμου Μεγαρέων για το οικονομικό έτος 2015.
 • Ομοίως της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων.
 • Καθορισμός της ετήσιας δαπάνης αποζημίωσης ενός (1) σπουδαστή  ΤΕΙ που θα πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση στο Δήμο μας και βεβαίωση εγγραφής πιστώσεως στο προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2014.
 • Έγκριση της υπ’αρ.9/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 • Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου ”Ανάπλαση παιδικών χαρών Δήμου Μεγαρέων”.
 • Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “ 8ο Νηπιαγωγείο και ΑΠΧ- κλειστό Γυμναστήριο Μεγάρων”.
 • Ομοίως του έργου ”Κατασκευή ξύλινου πατώματος (παρκέ) στο κλειστό Γυμναστήριο Ν.Περάμου”.
 • Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου “Δημιουργία υπαίθριου χώρου πολλαπλών δραστηριοτήτων”.
 • Ομοίως του έργου “Διαρύθμιση του κτιρίου ΜΟΜ με προδιαγραφές λειτουργίας ως Δημοτικό Ωδείο”.
 • Παραλαβή της μελέτης “ Τοπογραφική αποτύπωση, χάραξη αγωγού ύδρευσης από Μέγαρα, θέση Κ252 έως Κινέττα”.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button