Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μεγάρων – 9/5/2011

 

Τακτική συνεδρίαση του συμβουλίου δημοτικής κοινότητας Μεγάρων την 9η Μαΐου 2011, ώρα 15:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα:
 

 

 

Ημερήσια διάταξη

1

 

Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «Ψητοπωλείο – Σνακ Μπάρ» στην Παππού Βασιλική του Αναστασίου

     

2

 

Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος για «Πρατήριου Άρτου & πρατηρίου ειδών Ζαχαροπλαστικής » στον Καρδερίνη Παναγιώτη του Κων/νου

     

3

 

Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος για «Γραφείο Τελετών» στον Φραγκανδρέα Νικόλαο του Γεωργίου

     

4

 

Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος για «Καφενείο – Σνακ Μπαρ» στον SHPERDHEJA SHUQURI του TAJAR

     
     
   
Ο Πρόεδρος
 
 
Νικόλαος Σωτηρίου
 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button