Απάντηση στις δηλώσεις του κ. Σταμούλη περί δήθεν δικαίωσης

Ο κ. Σταμούλης για άλλη μια φορά εκτίθεται στα μάτια των συμπολιτών μας, αφού κάνει έκδηλη την αδυναμία του να κατανοήσει βασικές προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα λαμβάναμε την επιχορήγηση για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δήμου προς τους δικαιούχους.

 

Είμαστε υποχρεωμένοι για άλλη μια φορά να αποκαταστήσουμε την αλήθεια, την οποία με βάναυσο τρόπο διαστρεβλώνει ο κ. Σταμούλης.

Θυμίζουμε λοιπόν ότι το Μάρτιο του 2012 (16-3-2012) υπερψηφίστηκε με ψήφους19έναντι31η με αρ. απόφασης 256/2012 έγκριση του προϋπολογισμού του 2012 και τουΣχεδίου Οικονομικής Υποστήριξης,το οποίο αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος του προϋπολογισμού ώστε αυτός να ισοσκελιστεί. Κύριο περιεχόμενο του Σχεδίου Οικονομικής Υποστήριξης αποτελούσαν οι εγγραφές των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δήμου, οι οποίες θα έπρεπε να είναι υπό τη μορφή δανείου και μόνο, για να μπορέσει να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός.Ο κ. Σταμούλης καταψήφισε αυτή την απόφαση.

 

Εν συνεχεία το Υπουργείο Εσωτερικών με την αρ.10   εγκύκλιο του (16/3/2012) μας έκανε γνωστό ότι πρέπει να καταγραφούν λεπτομερώς οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δήμου μέχρι 30/12/2011 και ότι θα επισκεφτεί το δήμο μας κλιμάκιο Ορκωτών Ελεγκτών Επιθεωρητών, εκπροσώπων της Επιτροπής του άρθρου 262 του ΚΔΚ, οι οποίοι θα διενεργούσαν ενδελεχή έλεγχο της οικονομικής κατάστασης του δήμου και θα κατέθεταν πόρισμα σύμφωνα με το οποίο ο δήμος μας θα μπορούσε ή όχι να προβεί στη λήψη του αντιστοίχου χρηματικού ποσού. Παράλληλα μας ενημέρωσε με νέο έγγραφο ότι εάν επιθυμούμε να λάβουμε αυτές τις ληξιπρόθεσμες οφειλές υπό τη μορφή δανείου θα έπρεπε μέχρι τις 30/9/2012 να είχαμε πάρει απόφαση κατά απόλυτη πλειοψηφία τουσυνόλου των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίουγια τη λήψη «λήψη δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εξόφληση χρεών έως τις 31/12/2011, προς ισοσκέλιση του προϋπολογισμού». Το Δημοτικό Συμβούλιο με ψήφους17 έναντι 30και όχι 16 έναντι 33, όπως ψευδώς αναφέρει ο κ. Σταμούλης, έλαβε τη αρ. 257/2012 απόφαση. Την απόφαση αυτήεπίσης καταψήφισε ο κ. Σταμούλης.

 

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης το Δημοτικό Συμβούλιο έπρεπε να λάβει απόφαση για την υποβολή του ήδη εγκεκριμένου Σχεδίου Οικονομικής Υποστήριξης και της κατάστασης των δικαιούχων για τη λήψη του δανείου προς εξόφληση των χρεών μέχρι 31/12/2011. Με την αρ. 256/2012 απόφαση και με ψήφους 16 έναντι 29 παρόντων το Δημ. Συμβούλιο έλαβε αυτή την απόφαση.Ο κ. Σταμούλης την καταψήφισε και αυτή.

 

Αγαπητοί συμπολίτες,

εάν δεν είχαμε λάβει αυτές τις αποφάσεις, σήμερα δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε αυτό το ποσό. Δεν θα συμπεριλαμβανόμασταν στη λίστα  των πρώτων 42 δήμων που λαμβάνουν αυτή τη στιγμή την επιχορήγηση.

Ο κ. Σταμούλης δυστυχώς αδυνατεί να παρακολουθήσει τις εξελίξεις και επιλέγει πάντα της οδό του ψεύδους και της διαστρέβλωσης της αλήθειας.

Αδυνατεί να κατανοήσει ότι εάν δεν είχαμε μπει στη διαδικασία της λήψης του δανείου, σήμερα δεν θα λαμβάναμε τα χρήματα αυτά. Κατά τα άλλα ότι η διοίκηση μας τα λαμβάνει  «ως δώρο».

 

Ως διοίκηση θεωρούμε ότι τα χρήματα αυτά είναι η ανταμοιβή των κόπων μας και η δικαίωση των συμπολιτών μας,  που τα είχαν στερηθεί επί μια δεκαετία.

Για τον κ. Σταμούλη η καταψήφιση όλων των παραπάνω αποφάσεων αποτελεί δικαίωση! Τα συμπεράσματα δικά σας.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button