Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής – 3/5/2011

 

Τακτική συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής την 3η Μαΐου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα:

 

 

 

Ημερήσια διάταξη

1

 

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση με υπαλλήλους του Δήμου (Βαρελάς Δημήτριος κ.λ.π.)  κατά του Δήμου Μεγαρέων

     

2

 

Ομοίως ως άνω για υπόθεση με υπαλλήλους του Δήμου (Κουτσόπουλος Γεώργιος κ.λ.π.)  κατά του Δήμου Μεγαρέων

     

3

 

Ομοίως ως άνω για ανακοπή κατά της υπ’αριθ. 10697/2011 διαταγής πληρωμής που αφορά τη εταιρεία SPRIDER STORES A.E.  

     

4

 

Ομοίως ως άνω για υπόθεση με Αγγελική Οικονομοπούλου κατά του Δήμου Μεγάρων

     

5

 

Ομοίως ως άνω για υπόθεση με Αθανάσιο Μπογά κατά του Δήμου Μεγάρων

     

6

 

Ορθή επανάληψη της υπ’αριθ. 88/2011 αποφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού πληρεξούσιου δικαστικού επιμελητή για να επιδώσει στην Δ.Ο.Υ. μεγάρων έγγραφα τα οποία αφορούν κατάσχεση εις χείρας τρίτου των οφειλετών του Δημοσίου

     
   
Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής
 
 
Ιωάννης Μαρινάκης
   
Δήμαρχος Μεγαρέων

Παρόμοια άρθρα

Back to top button