Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου – Τετάρτη 30/10/2013

Η κατασκευή υδατοδρομίου στα Μέγαρα και και η ανακύρηξη των Μεγάρων σε αρχαιολογικό χώρο, ήτανμεταξύ άλλων, στα θέματα που συζητήθηκαν στη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Ημερήσια διάταξη:

1) Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 224/2013 απόφασης Δημ.Σ/λίου περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου.

2) Αναμόρφωση προϋπολογισμού δημοτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» οικον. έτους 2013.

3) Περί έγκρισης χωροθέτησης και κατασκευής υδατοδρομίου.

4) Περί αποδοχής πρότασης επιτροπής επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών (πρακτικό 2/13).

5) Περί έγκρισης νέων θέσεων πιάτσας ΤΑΞΙ.

6) Πληρωμή αποζημιώσεων λόγω εφαρμογής σχεδίου Μεγάρων.

7) Πληρωμή αποζημιώσεων λόγω εφαρμογής σχεδίου Κινέττας.

8) Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας Τσομπανίδου Μαρίας.

9) Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της «Προμήθειας φωτιστικών για αντικατάσταση φθαρμένων σε πλατείες».

10) Περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων των περιμετρικών δρόμων του 9ου Δημοτικού Σχολείου.

11) Περί έγκρισης δύο θέσεων στάθμευσης και κατασκευής ράμπας για ΑΜΕΑ έμπροσθεν ΕΛ.ΤΑ. (Συλημβρίας 3 στα Μέγαρα).

12) Καθορισμός ύψους αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου Αικ. Ι. Σταμπόλα ορισθείσης με την υπ’ αριθ. 737/12 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

13) Περί διαγραφής χρεών διαφόρων οφειλετών Δήμου.

14) Περί επιστροφής τέλους ΤΑΠ στον Β. Καμμένο  ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

15) Περί επιστροφής τέλους ΤΑΠ στον Λ. Σταύρο του Σπως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

16) Περί επιστροφής ποσού στην Ευαγγ. Λ. Κορόγιαννη λόγω εφαρμογής σχεδίου Μεγάρων.

17) Περί επιστροφής τελών φωτισμού – καθ/τος στην Μ.Φούντη ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

18) Περί επιστροφής ποσού από παράβολο πολιτογράφησης στον MULLA MUZAFER.

19) Περί επιστροφής ποσού από παράβολο πολιτογράφησης στην MULLA MIRELA.

20) Περί επιστροφής τέλους ύδρευσης στον Αντ. Κανελλόπουλο ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

21) Περί επιστροφής τέλους ύδρευσης στην Βασ. Σαμπατουλάκου ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

Παρακολουθήστε ολόκληρη τη συνεδρίαση, όπως μεταδόθηκε ζωντανά από το MegaraTv.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button