Ολόκληρο το δημοτικό συμβούλιο της 23ης Ιουνίου

Μετά την αποχώρηση των συνδυασμών του κ. Στρατιώτη και κ. Σταμούλη συνεχίστηκε η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με την παρακάτω ημερήσια διάταξη: 1. Έγκριση προϋπολογισμού ΝΠΔΔ «Ηρόδωρος» οικον. έτους 2011 2. Έγκριση απολογισμού 3ης σχολ. επιτροπής 4ου δημοτικού σχολείου οικον. έτους 2010 3. Έγκριση απολογισμού 4ης σχολ. επιτροπής 5ου δημοτικού σχολείου οικον. έτους 2010 4. Έγκριση απολογισμού 10ης σχολ. επιτροπής 7ου νηπιαγωγείου οικον. έτους 2010 5. Έγκριση απολογισμού 17ης σχολ. επιτροπής 5ου νηπιαγωγείου οικον. έτους 2010 6. Έγκριση απολογισμού 18ης σχολ. επιτροπής 8ου νηπιαγωγείου οικον. έτους 2010 7. Έγκριση απολογισμού 20ης σχολ. επιτροπής 9ου νηπιαγωγείου οικον. έτους 2010 8. Πληρωμή εξόδων και αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου Αικατ. Μητρογιώργη 9. Ορισμός εκπροσώπου του δήμου για την συγκρότηση της επιτροπής υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου 10.Περί παροχής χρηματικού βραβείου σε αριστούχους μαθητές 11.Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή οδών Ομήρου και Θεοκρίτου 12. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαρρύθμιση του κτιρίου Μ.Ο.Μ. με προδιαγραφές λειτουργίας ως δημοτικό ωδείο 13. Έγκριση 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Κατασκευή οδών και κοινοχρήστων χώρων για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως στα Μέγαρα 14. Ψήφιση οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας δήμου Μεγαρέων 15. Αιτήσεις

Παρόμοια άρθρα

Back to top button