Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου – Δευτέρα 14/10/2013

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου – Δευτέρα 14/10/2013

Νέα ιστοσελίδα – Έπιπλο μουστάκας

 

Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του δήμου και τα τέλη που θα πληρώσουν οι πολίτες για το 2014 ήταν τα βασικά θέματα της χθεσινής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου.

 

Ημερήσια διάταξη:

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικον. έτους 2013.
 2. Καθορισμός τελών φωτισμού και καθαριότητας για το έτος 2014.
 3. Καθορισμός φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2014.
 4. Καθορισμός τελών & δικαιωμάτων χρήσεως Δημοτικών Σφαγείων για το έτος 2014.
 5. Καθορισμός τελών χρήσεως Λαϊκών Αγορών για το έτος 2014.
 6. Καθορισμός τελών & δικαιωμάτων χρήσεως Δημοτικού Κοιμητηρίου για το έτος 2014.
 7. Καθορισμός τελών χρήσεως οδών, πλατειών, και Κ.Χ. για το έτος 2014.
 8. Καθορισμός τελών διαφήμισης για το έτος 2014.
 9. Καθορισμός τέλους εμποροπανηγύρεων  για το έτος 2014.
 10. Καθορισμός τέλους χρήσεως αιγιαλού για το έτος 2014.
 11. Καθορισμός τελών ελλιμενισμού σκαφών για το έτος 2014.
 12. Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
 13. Ψήφιση πίστωσης για την «Τουριστική προβολή του Δήμου Μεγαρέων».
 14. Περί ορισμού ποσού εγγραφής μηνιαίων διδάκτρων, τελών, δικαιωμάτων και υποτροφιών διδακτικού έτους 2013-014 των μαθητών του «Βυζάντειου Ωδείου» Δήμου Μεγαρέων.
 15. Γνωμοδότηση του Δ.Σ/λίου για τον ανώτατο αριθμό νέων αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου και υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2014.
 16. Περί διαγραφής χρεών διαφόρων οφειλετών Δήμου.
 17. Περί διαγραφής ποσού από 5ο /13 Χ.Κ. και επιστροφή ποσού στην Μιχαλάκη Μαρία του Αθαν. συζ. Γ. Σαλιαγκάκη λόγω εφαρμογής σχεδίου Μεγάρων.
 18. Πληρωμή αποζημιώσεων λόγω εφαρμογής σχεδίου Μεγάρων
 19. Περί επιστροφής τελών φωτισμού – καθ/τος στον Γ. Μαυρονάσιο ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
 20. Ομοίως στον Γ. Τσάτσαρη.
 21. Περί επιστροφής ποσού από παράβολα άδειας παραμονής στον MUHAMMAD SAJID.
 22. Ομοίως στον ELSIAN KOCALI.
 23. Περί επιστροφής ποσού από τέλος χρήσεως αιγιαλού στην SVITLANA ILCHENKO.
 24. Περί επιστροφής ποσού από παράβολο έκδοσης άδειας λειτουργίας καταστήματος στην Αλεξ. Μπεναρδή.
 25. Αποδοχή παραίτησης τριών μελών του ΤΟ.ΣΥ.Ν και πλήρωση των κενωθεισών θέσεων.
 26. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για την εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 27. Περί έγκρισης δύο θέσεων στάθμευσης και κατασκευής ράμπας για ΑΜΕΑ έμπροσθεν ΕΛ.ΤΑ. (Συλημβρίας 3 στα Μέγαρα).
 28. Έγκριση 2ου Α.Π. του έργου: «Ανάπλαση παιδικών χαρών Δήμου Μεγαρέων».
 29. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της Πράξης: “Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης για την ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης και ενίσχυσης της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου Μεγαρέων, για συγχρηματοδοτούμενες πράξεις από το ΕΣΠΑ” με κωδικό MIS 375243 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική”.
 30. Αλλαγή διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου: «Κατασκευή παροχών ύδρευσης στην περιοχή του οικισμού Αγ. Παντελεήμονος του Δήμου Ν. Περάμου».
 31. Αλλαγή διευθύνουσας υπηρεσίας και ορισμός της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεγαρέων ως διευθύνουσα υπηρεσία για τις μελέτες:

«Κτηματογραφικές αποτυπώσεις – πολεοδομικές μελέτες και πράξεις εφαρμογής σε όλες τις οικιστικές περιοχές του Δήμου Ν. Περάμου συνολικής έκτασης 2.500 στρεμμάτων περίπου

(α. Νεράκι – Λουτρόπυργος, σύμφωνα με το ΦΕΚ 747/Δ,   β. Βλυχάδα και λοιπές περιοχές)».

«Πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης στις περιοχές Κουμίνδρι και Ακρογιάλι του Δήμου Ν. Περάμου».

 

Παρακολουθήστε ολόκληρη τη συνεδρίαση, όπως μεταδόθηκε ζωντανά από το MegaraTv.

Ιωάννης Μήτσος – Μαθήματα Μηχανολογίας – άρθρα

Related posts