Σχολικός ψυχολόγος σε 8 δημοτικά του δήμου Μεγαρέων

258 δημοτικά σχολεία σε όλη τη χώρα θα αποκτήσουν από την τρέχουσα σχολική χρονιά σχολικό ψυχολόγο. Η σχετική υπουργική απόφαση έχει ημερομηνία 31/12/2018 και ορίζει ότι οι ψυχολόγοι θα προσληφθούν από την τρέχουσα σχολική χρονιά. Οι ψυχολόγοι θα προσληφθούν ως αναπληρωτές και θα ανήκουν στον κλάδο ΠΕ23.

Σε κάθε ομάδα σχολείων τοποθετείται ένας (1) Ψυχολόγος κλάδου ΠΕ23. Εντός 5 ημερών από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας καταρτίζει εβδομαδιαίο πρόγραμμα στο οποίο καθορίζεται συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας, σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, κατά την οποία θα ασκεί τα καθήκοντα του, σε κάθε μια από τις πέντε (5) σχολικές μονάδες που έχει τοποθετηθεί.

Τα καθήκοντα των ψυχολόγων

Ο Ψυχολόγος κλάδου ΠΕ23 φροντίζει για τη εφαρμογή των αρχών της επιστήμης Ψυχολογίας στην εκπαίδευση και προάγει την ψυχοσυναισθηματική, κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη των μαθητών, τη συναισθηματική ισορροπία και την ενδυνάμωση όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ενισχύει την προαγωγή προσωπικών και ομαδικών θετικών στάσεων και συμπεριφορών και προτείνει λειτουργικές διεξόδους αντιμετώπισης των αρνητικών στάσεων και συμπεριφορών. Αντιμετωπίζει τον κάθε μαθητή και μαθήτρια ως ιδιαίτερη, ενιαία βιοψυχική οντότητα, ενταγμένη σε ποικίλα κοινωνικά συστήματα, σεβόμενος απόλυτα τις προσωπικές ιδιαιτερότητες του.

Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός, υποστηρικτικός και θεραπευτικός προς τους μαθητές, τις οικογένειες τους και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις
αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσεων με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα των εμπλεκομένων. Ευαισθητοποιεί και ενημερώνει τους μαθητές, τους γονείς και το προσωπικό του σχολείου σε διάφορα θέματα που αφορούν την ειδικότητα του. Σχεδιάζει και εφαρμόζει προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας. Διευκολύνει τη συνεργασία, επικοινωνία και αλληλεπίδραση των μαθητών και των οικογενειών τους.

Οκτώ δημοτικά σχολεία του Δήμου Μεγαρέων βρίσκονται ανάμεσα στα 258 σε όλη τη χώρα που αποκτούν σχολικό ψυχολόγο. Τα σχολεία είναι:

Νέα Πέραμος:

  • 1ο δημοτικό σχολείο Νέας Περάμου
  • 2ο δημοτικό σχολείο Νέας Περάμου

Μέγαρα:

  • 3ο δημοτικό σχολείο Μεγάρων
  • 4ο δημοτικό σχολείο Μεγάρων
  • 5ο δημοτικό σχολείο Μεγάρων
  • 6ο δημοτικό σχολείο Μεγάρων
  • 8ο δημοτικό σχολείο Μεγάρων
  • 9ο δημοτικό σχολείο Μεγάρων

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τη λίστα με τα Δημοτικά Σχολεία που αποκτούν Σχολικό Ψυχολόγο πατώντας εδώ

Παρόμοια άρθρα

Back to top button