Ρύθμιση οφειλών στο Δήμο Μεγαρέων σε 100 δόσεις

Μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2019 σύμφωνα με τον Νόμο, που ψηφίστηκε και ισχύει από τις 17 Μαΐου (4611/2019), που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 73/Α΄/17.5.2019, οι δημότες, που έχουν πάσης φύσεως οφειλές και χρέη προς το Δήμο Μεγαρέων, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση για τη ρύθμιση τους, με πολλαπλές διευκολύνσεις (διαγραφή προσαυξήσεων, τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, πρόστιμα κλπ).

Ισχύει για οφειλές προς το Δήμο και τα Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί έως και δύο μήνες πριν την εφαρμογή του Νόμου.

  • Εάν εξοφληθούν τα χρέη εφάπαξ απαλλάσσονται οι προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις κατά 100%.
  • Εάν εξοφληθούν σε 2 έως 24 δόσεις θα υπάρχει απαλλαγή προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων σε ποσοστό 80%.
  • Αν τα χρέη εξοφληθούν σε 25 έως 48 δόσεις η απαλλαγή θα είναι 70%.
  • Αν τα χρέη εξοφληθούν σε 49 έως 72 δόσεις απαλλαγή προσαυξήσεων 60%.
  • Αν εξοφληθούν σε 73 έως 100 δόσεις η απαλλαγή των προσαυξήσεων είναι 50%.

 

 

 

 

 

Για πληροφορίες καλείτε στο τηλέφωνο 22960 81513 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button